Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

LicznikSpis treści, tom XL, rok wydania 2012

Jerzy Leśniak, Jan Słowikowski - lekarz bohater

Artykuły:
Olga Miriam Przybyłowicz, Klasztor Klarysek w Starym Sączu w opinii biskupów wizytatorów: kardynała Jerzego Radziwiłła (1596) i Kajetana Sołtyka (1763)
Robert Krzysztof Tabaszewski, Adwokatura i adwokaci Nowego Sącza w latach 1770-1918
Maria Kurzeja-Świątek, Sport i wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży w Nowym Sączu w okresie autonomii galicyjskiej Tadeusz Duda, W kręgu inteligencji łemkowskiej o ukraińskiej orientacji narodowej na zachodniej Łemkowszczyźnie w okresie międzywojennym
Edyta Ross-Pazdyk, Przemiany stylowe architektury mieszkaniowej Nowego Sącza w okresie międzywojennym
Tadeusz Żygłowicz, Liga Morska i Kolonialna w Nowym Sączu
Sławomir J. Tabkowski, Nowy Sącz na łamach "Po prostu" w latach 1955-1957
Rafał Matyja, Elity polityczne Nowego Sącza w latach 1990-2011


Materiały:

Franciszek Leśniak, Skarby z wieży klasztoru Klarysek w Starym Sączu
Leszek Migrała, Zamek w Nowym Sączu w świetle relacji i badań historycznych
Agata Tobiasz, Sądecczyzna w tekstach Szczęsnego Morawskiego na łamach krakowskiego "Czasu" (1852-1862), cz. I
Jan Wnęk, Rolnictwo sądeckie w polskiej literaturze naukowej i popularnonaukowej 1918-1939 (oprac. Jerzy Leśniak), Wspomnienia wojenne Zygmunta Podhalańskiego
Krzysztof Tochman, Kapitan Mieczysław Kwarciński - życie i walka o niepodległość
Michał Kalisz, Placówka Bahnschutzpolizei w Stróżach w latach 1939-1945 Marcin Kasprzycki, Referat Służby Bezpieczeństwa Komendy Powiatowej MO w Nowym Sączu w latach 1956-1975.


Biogramy:

Tadeusz Duda, Ks. Wojciech Zygmunt (1911-2002)
Piotr Gryźlak, Józef Czyżowski (1928-2010)
Augustyn Leśniak, Ludwik Mordarski (1929-2010)
Piotr Gryźlak, Jan Koszkul (1930-2010)
Zbigniew Baran, Ks. Jan Pancerz (1937-2010)
Jan Lach, Tadeusz Ziętara (1921-2011)
Leszek Migrała, Ks. Zenon Rogoziewicz (1932-2011)


Recenzje:

Maria Marcinowska, Zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Kamionce Wielkiej na tle dziejów parafii (recenzja książki ks. G. Kiełbasy)
Daniel Weimer, Złota księga Sandecji 1910-2010, Nowy Sącz 2010 (Jerzy Leśniak)
Krzysztof Moskal, Zamki nad Dunajcem i Popradem, Nowy Sącz 2011 (Zbigniew Baran)
Wokół Władysława Orkana, red. Bolesław Faron, Kraków 2011 (Bogusław Kołcz)
Wojna i okupacja w Piwnicznej i na Sądecczyźnie, red. Wojciech Wdowiak, Piwniczna-Zdrój 2010 (Jacek Chrobaczyński) Danuta Sułkowska, Rzeka, Kraków 2010 (Ignacy Fiut)
Ks. Kazimierz Talarek, Kapłani diecezji tarnowskiej aresztowani i więzieni przez władze komunistyczne w latach 1946-1955, Tarnów 2010 (Tadeusz Duda)
Zeszyty Sądecko-Spiskie t. V, Nowy Sącz - Stara Lubowla 2011 (Zbigniew Baran)
Wydawnictwa Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu w 2011 r. (Sławomir Sikora)
Prace Pienińskie (Tadeusz Aleksander)


Kronika:

Jerzy Leśniak, Nowy Sącz w 2011 roku
Maria Kruczek, Działalność PTH w Nowym Sączu w 2011 roku


Zapiski bibliograficzne:

Marta Treit, Materiały do bibliografii Sądecczyzny w 2011 roku


Kalendarzyk

Kalendarzyk

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu