Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

LicznikSpis treści, tom XXXVIII, rok wydania 2010


Marcin Kaletka: KS. TARASEK - DUSZPASTERZ I REGIONALISTA - 9

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
Feliks Kiryk: REMINESCENCJE GRUNWALDZKIE - 29
Olga Miriam Przybyłowicz: ARCHITEKTURA KOŚCIOŁA l KLASZTORU KLARYSEK W STARYM SĄCZU W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ PISANYCH I LITERATURY PRZEDMIOTU - 40
Sławomir Wróblewski: JANINA - ŚREDNIOWIECZNA SIEDZIBA RYCERSKA W ZIEMI SĄDECKIEJ - 74
Tadeusz Trajdos: DWA TESTAMENTY PLEBAŃSKIE Z XVII WIEKU - 91
Leszek Migrała: SCHRONISKA I SCHRONY TURYSTYCZNE W BESKIDZIE SĄDECKIM W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM - 114
Grzegorz Olszewski: HYDROELEKTROWNIA SZCZWNICA- JAZOWSKO (DZIEJE NIEZREALIZOWANEGO PROJEKTU) - 128
Maria Marcinowska: HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ NOWOSĄDECKIEGO MUZEUM - 148
Dawid Golik: TADEUSZ DYMEL "SREBRNY" - BOHATER CZY KONFIDENT? - 167
Bolesław Faron: PROBLEMATYKA REGIONALNA W "ALMANACHU SĄDECKIM". REKONESANS - 189
Jerzy Leśniak: TRANSFORMACJA GOSPODARCZA W NOWYM SĄCZU W LATACH 1989-2009 - 205
Sławomir J. Tabkowski: SZKIC DO PORTRETU MATURZYSTÓW LICEUM IM. JANA DŁUGOSZA W NOWYM SĄCZU - 248
Szymon Biały, Jan Lach: SKUTKI GOSPODARCZE POWODZI NA BIAŁEJ DUNAJCOWEJ W 2006 ROKU - 278

MATERIAŁY
Zenon Piech, Wojciech Drelicharz: PIECZĘCIE I HERB PIWNICZNEJ - 278
Piotr Wierzbicki: PRODUKCJA I WYSZYNK NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W POWIECIE SĄDECKIM W LATACH 1710-1712 - 315
Zbigniew Baran: O WANDZIE KRETOWICZÓWNIE I JEJ NOWOSĄDECKICH TOMACH WIERSZY (STUDIUM) - 327
Janusz Ślusarczyk: POWSTANIE PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO W ŚWIETLE MIĘDZYWOJENNEJ PRASY POLSKIEJ - 350
Izabela Gass: SĄDECKIE ŚLADY W RAPPERSWILU - 360
Michał Kalisz: OKUPACYJNY DRAMAT W WILCZYSKACH - 366
Józefa Kobylińska: HISTORIA JEDNEGO KARABINU - 374
Jan Wnęk: KORONACJA OBRAZU MATKI BOSKIEJ POCIESZENIA W ZAWADZIE W 1963 ROKU - 378
Bogdan Król: HENRYK DOBRZAŃSKI - SĄDECKI STRAŻNIK CZASU - 392
Marek Wastag: SPUŚCIZNA MUZYCZNA MARIANA FRYCA Z NISKOWEJ - 402
Tadeusz Żygłowicz, Władysław Mróz: STATKI, ŁODZIE MOTOROWE I ŻAGLOWE NA JEZIORZE ROŻNOWSKIM W LATACH 1945-2008 - 414
Franciszek Pulit: "DIABLE SKAŁY" W BUKOWCU - 436
Leszek Migrała: REDKATORZY "ROCZNIKA SĄDECKIEGO" (W 70-LECIE REGIONALNEGO PISMA NAUKOWEGO) - 445

RECENZJE
Andrzej Huza: ROCZNIK 25, Szczecin 2002. (Julian Dybiec) - 455
Lucyna Kmak, Janina Mołek, Marek Nowakowski: FASOLA Z DOLINY DUNAJCA, Nowy Sącz 2007. (Tadeusz Aleksander) - 457
ZRODZENI Z ZIEMI SĄDECKIEJ, praca zbiorowa pod redakcją Władysława Kaweckiego, Gdańsk 2008. (Tadeusz Duda) - 459
Paweł Szeliga: PRZEZ MLECZNĄ DROGĘ, Kraków 2007. (W. Kudyba) - 461
10 LAT PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU 1998-2008, praca zbiorowa pod redakcją Michała Zacłony, Nowy Sącz 2008. (Tadeusz Aleksander) - 463
ZIEMIA ŁĄCKA W FOTOGRAFII XIX I XX WIEKU, Nowy Sącz - Łącko 2008, opracowanie Andrzej Urbaniec; ŁĄCKOWIANIE PORTRET WŁASNY, opracowanie Andrzej Urbaniec, Mateusz Długosz, Nowy Sącz - Łącko 2009. (Bolesław Faron) - 466
ZIEMIA ŁABOWSKA, praca zbiorowa pod redakcją Celiny Cempy, Łabowa - Nowy Sącz 2009. (Tadeusz Duda) - 468
Stanisław Bukowiec, Kazimierz Bukowiec, Karol Klima, Jan Truś, Janusz Basiaga: STRAŻACY ZIEMI SĄDECKIEJ, Bochnia 2009. (Jerzy Leśniak) - 471
Zenon Piotr Szewczyk: O POCHODZENIU NAZW MIEJSCOWYCH GMINY PODEGRODZIE I OKOLIC, Podegrodzie - Nowy Sącz 2009. (Kazimierz Ożóg) - 472
STANISŁAWA TOMKOWICZA INWENTARZ ZABYTKÓW POWIATU LIMANOWSKIEGO. Z rękopisów Autora wydali i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie, Kraków 2008. (Franciszek Leśniak) - 474
Szczęsny Morawski: SĄDECCZYZNA (według oryginału z 1863 i 1865 roku), Nowy Sącz 2008. (Leszek Migrała) - 476
OKRUCHY PAMIĘCI - LIMANOWA NA STAREJ FOTOGRAFII pod redakcją Jerzego Bogacza, Limanowa - Nowy Sącz 2008. (Leszek Zakrzewski) - 478
Anda Rottenberg: PROSZĘ BARDZO, Warszawa 2009. (Bogusław Kołcz) - 482
Zenon Szewczyk: CHLEB NASZ POWSZEDNI CZYLI KUCHNIA LACHÓW SĄDECKICH, Podegrodzie - Nowy Sącz 2009. (Maria Brylak-Załuska) - 486
PUBLIKACJE MUZEUM OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU W 2009 ROKU. (Sławomir Sikora) - 488
Leszek Migrała: POLSKIE TOWARZYSTWO TATRZAŃSKIE I POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE W KRYNICY W LATACH 1924-2009, Krynica-Zdrój - Kraków 2009. (Augustyn Leśniak) - 498
MOJA SĄDECCZYZNA (praca zbiorowa) SZANUJMY WSPOMNIENIA - EDUKACYJNY PROGRAM POPULARYZACJI PAMIĘTNIKARSTWA WŚRÓD STARSZYCH MIESZKAŃCÓW SĄDECCZYZNY, Nowy Sącz 2009. (Bolesław Faron) - 500
Karolina Grodziska: ZAPOMNIANA RZEŹBIARKA JANINA REICHERT-TOTH (1895-1986) I JEJ TWÓRCZOŚĆ, Kraków 2009. (Joanna Dziewulska) - 504

BIOGRAMY
MARIAN JURECKI - CICHOCIEMNY, ROTMISTRZ (1911-1941). (Krzysztof A. Tochman) - 509
JAN JAKUB GRZYWACZ PS. "SKRYTY" (1907-1986). (Józefa Kobylińska) - 513
JÓZEF GOMÓŁKA (1939-2004). (Sławomir J. Tabkowski) - 516
CZESŁAW GRZESIAK (1933-2005). (Sławomir Sikora) - 518
RYSZARD PIETRZKIEWICZ (1937-2006). (Maciej Pietrzkiewicz) - 526
JÓZEF NIEMIEC (1939-2008). (Augustyn Leśniak) - 528
STEFAN CSORICH (1921-2008). (Jerzy Leśniak) - 531
ROMAN DENENFELD (1925-2008). (Daniel Weimer) - 536
JULIAN KOCIOŁEK (1930-2008). (Maria Kruczek) - 539
ADAM SZCZYGIEŁ (1929-2008). (Augustyn Leśniak) - 542
ANTONI KURCZ (1937-2008). (Daniel Weimer) - 546
KAZIMIERZ CHAPKO (1932-2008). (Sławomir Sikora) - 549
STANISŁAW KURAŚ (1927-2009). (Przemysław Stanko) - 554
EWA FRYŚ-RUŻAŃSKA (1913-2009). (Piotr Gryźlak) - 559
KS. STANISŁAW JEMIOŁO (1951-2009). (ks. Józef Kiełbasa) - 562

KRONIKA
DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO W NOWYM SĄCZU W 2009 ROKU. (Maria Kruczek) - 567

ZAPISKI BIBLIOGRAFICZNE
Marta Treit: MATERIAŁY DO BIBLIOGRAFII SĄDECCZYZNY ZA 2009 ROK - 661

LIST DO REDAKCJI
APPENDIX DO NOWOSĄDECKIEGO KIRKUTU. (Grzegorz Olszewski) - 697
Kalendarzyk

Kalendarzyk

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu