Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

LicznikSpis treści, tom XXXVII, rok wydania 2009

Spis treści:
Feliks Kiryk, Profesora Stanisława Płazy związki z Sądecczyzną
Artykuły:
Adrian Poparda, O monetach rzymskich na Sądecczyźnie
Magdalena Bułat, Nazwy mieszkańców na podstawie ksiąg sądowych wiejskich Sądecczyzny od XVI do końca XVIII wieku
Tadeusz Aleksander, Ludność i dwory Poręby Małej w latach 1850-1950
Władysława Dutka, Historia szkoły w Zawadzie (1907-2007)
Maria Kurzeja-Świątek, Historia zespołu regionalnego "Łącko"
Sławomir J. Tabkowski, Pierwsze nowosądeckie radio - "Radiowęzeł Nowy Sącz"
Jerzy Leśniak, Samorząd Nowego Sącza w latach 1989-2009
Materiały:
Maria Marcinowska, Ikonografia emblematyczna ze ścian dworu z Rdzawy w Sądeckim Parku Etnograficznym
Dorota Kulig, Cmentarz żydowski w Nowym Sączu
Jan Wnęk, Problemy oświatowe Sądecczyzny na kartach "Szkoły" 1868-1918
Tadeusz Duda, Szkoła Publiczna Żeńska w Starym Sączu z lat 1898-1949 na podstawie akt z lat 1898-1949
Magdalena Szczygieł, Robotnicze Towarzystwo Śpiewacze "Echo" (1901-1971)
Władysław Myjak, Wspomnienia z pacyfikacji Zagorzyna, Woli Kosnowej i Piskuliny oraz Kiczni
Michał Kalisz, Nasi sąsiedzi Steinlaufowie
Sylwester Rękas, Szczepan Świątek, Akta Komitetu Powiatowego i Wojewódzkiego PZPR w Nowym Sączu (1949-1990)
Marzena Radożycka-Zielińska, Ewa Harsdorf - życie sztuką malowane
Marek Wastag, Spuścizna muzyczna Mariana Fryca z Niskowej
Tadeusz Żygłowicz, Pierwsze wyciągi narciarskie w Beskidzie Sądeckim i w okolicach Nowego Sącza
Ryszard Aleksander, Ludowy Zespół Sportowy "Piątkowa" w latach 1958-2008
Recenzje:
Adam Bujak, Gród świętej Kingi, Kraków 2007 (Leszek Migrała)
Bolesław Faron, Z podróży, Kraków 2007 (Bogusław Kołcz)
Leszek Migrała, Leszek Zakrzewski, Kościół kolejowy i parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2007 (Tadeusz Duda)
Piotr Droździk, Sądecki Park Etnograficzny, Nowy Sącz 2007 (Maria Brylak-Załuska)
Barbara Paluchowa, Moim górom, Kraków 2004, W bioły izbie dusy, Piwniczna-Zdrój 2007, Na moim drzewie, Piwniczna-Zdrój 2008 (Bogusław Kołcz)
Wanda Łomnicka-Dulak, Matusine słówecka. Słownik gwary górali nadpopradzkich, Piwniczna 2007 (Tadeusz Szymański)
Stanisława Tomkowicza Inwentarz zabytków powiatu sądeckiego. Z rękopisów Autora wydali i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopakiewiczowie, Kraków 2007 (Franciszek Leśniak)
Maria Lebdowiczowa, Skarby w Kicarzy, Piwniczna-Zdrój - Nowy Sącz 2008 (Krystyna Sikora)
Harcerski słownik biograficzny, pod red. Janusza Wojtyczy, Warszawa 2008 (Piotr Gryźlak)
Jerzy Leśniak, Szkoła Chrobrego, Nowy Sącz 2008 (Bolesław Faron)
Jerzy Leśniak, Sławomir Sikora, Panorama kultury sądeckiej, Nowy Sącz 2008 (Tadeusz Aleksander)
Perły zabytkowej architektury w rysunkach i akwarelach Andrzeja B. Krupińskiego, Wola Zręczycka 2008 (Leszek Migrała)
Szczęsny Morawski, Sądecczyzna, Nowy Sącz 2008 (Leszek Migrała)
Ryszard Miłek, Malarstwo - Painting, Nowy Sącz 2009 (Krzysztof Kuliś)
"Zeszyty sądecko-spiskie", t. I-II, Nowy Sącz - Stara Lubowla, 2007 i 2008 (Sławomir Sikora)
"Almanach Łącki" nr 1-8, 2004-2008 (Jan Wnęk)
Andrzej Sojka, 60 lat Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu, 1948-2008, Stary Sącz 2008 (Piotr Rychlewski)
Biogramy:
Leszek Migrała, Feliks Rapf (1891-1972)
Leszek Migrała, Roman Nitribitt (1893-1988)
Józefa Kobylińska, Władysław Szczypka (1914-1943)
Józefa Kobylińska, Julian Zapała (1904-1964)
Józefa Kobylińska, Jan Stachura (1916-1985)
Jakub Bulzak, Józef Bulzak (1919-1989)
Janina Tomić, Janusz Śmiałek (1940-1997)
Jerzy Leśniak, Andrzej Janusz Fortuna (1936-2006)
Augustyn Leśniak, Zbigniew Marian Pachoń (1933-2007)
Augustyn Leśniak, Zbigniew Gertych (1922-2008)
Kronika:
Dzieje sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Nowym Sączu (na podstawie zapisu Józefa Bieńka)
Działalność PTH w Nowym Sączu (Maria Kruczek)
Nowy Sącz w 2008 roku (Jerzy Leśniak)
Listy do redakcji
List Ludmiły Remi
Zapiski bibliograficzne
Marta Treit, Materiały do bibliografii Sądecczyzny w 2008 roku
Kalendarzyk

Kalendarzyk

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu