Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

LicznikSpis treści, tom XXXVI, rok wydania 2008
 • Leszek Migrała, Mieczysław Smoleń - animator kultury i redaktor Rocznika Sądeckiego (1932-2007), str 7
 • ARTYKUŁY I ROZPRAWY
 • Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk, Stan badań nad dziejami klasztoru cystersów w Szczyrzycu, s. 19.
 • Magdalena Bułat, Nazwy ubioru, ich części i tkanin na podstawie Ksiąg Wiejskich Klucza Łąckiego, Jazowskiego i kresu Klimkowskiego, s. 28.
 • Agata Tobiasz, Lud w oczach podróżników po Sądecczyźnie, str. 50
 • Anna Dąbrowska, Organizacja i funkcjonowanie Rady Miejskiej Nowego Sącza w latach 1866 - 1918, str. 83
 • Edyta Ross-Pazdyk, Architektura mieszkaniowa Nowego Sącza w latach 1894 - 1914, str. 113
 • Grzegorz Olszewski, Fabryka mebli giętych w Jazowsku w latach 1892 - 1944, str. 139
 • Magdalena Szczygieł, DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNYCH SĄDECKICH TOWARZYSTW I ORGANIZACJI KULTURALNYCH W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM, str. 153
 • Tadeusz Aleksander, DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA POPIERANIA BUDOWY PUBLICZNYCH SZKÓŁ POWSZECHNYCH W OBWODZIE NOWOSĄDECKIM (1933-1939), str. 177
 • Janusz M. Ślusarczyk, ROLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO W UTWORZENIU PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO, str. 190
 • Leszek Migrała, PROBOSZCZOWIE I SUPERIORZY PRZY KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W NOWYM SĄCZU (1937-2007), str. 209
 • Ks. Władysław Tarasek, DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA BISKUPA KAROLA PĘKALI, str. 237

 • MATERIAŁY
 • Tadeusz Duda, POWIATOWY KOMITET NARODOWY W NOWYM SĄCZU W LATACH 1915-1916, str. 259
 • Jan Wnęk, LUCJAN LIPIŃSKI (1840-1922). PRZYCZYNEK DO ŻYCIORYSU, DZIAŁALNOŚCI POLITYCZNEJ I TWÓRCZOŚCI NAUKOWEJ, str. 263
 • Jan Słowikowski, WSPOMNIENIA Z PRACY W SZPITALU W NOWYM SĄCZU W LATACH 1935-1941, str. 284
 • Izaak Tauger, PAMIĘTNIK Z LAT 1942-1943 (CZ. II) (DO DRUKU PRZYGOTOWAŁ SŁAWOMIR J. TABKOWSKI), str. 293
 • Tomasz J. Biedroń, Anna Siwik, AKCJA BALONOWA NA TERENIE POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 1956 ROKU, str. 310
 • Augustyn Leśniak, JAN DZIEDZIC (1909-1990). SZEŚĆ DEKAD W ROŻNOWIE, str. 318
 • Bolesław Faron, JAK RODZIŁA SIĘ PRZYJAŹŃ? (WSPOMNIENIE O MARII KOWNACKIEJ), str. 329
 • Marzena Radożycka-Zielińska, MARIA WNĘK - MALARKA Z OLSZANKI, str. 337
 • Bogusław Kołcz, DR JERZY MASIOR (1924-2003) - LEKARZ, POETA I DZIAŁACZ SPOŁECZNY, str. 348
 • Paweł Gryźlak, WYBORY PARLAMENTARNE NA SĄDECCZYŹNIE W 1989 ROKU, str. 375
 • Małgorzata Gromala, WPŁYW WARUNKÓW PRZYRODNICZYCH NA ROZWÓJ SADOWNICTWA W GMINIE PODEGRODZIE I OKOLICACH, str. 389

 • RECENZJE
 • Danuta Sułkowska, ZA KALUZURĄ. STAROSĄDECKI KLASZTOR KLARYSEK OD ZAŁOŻENIA DO WSPÓŁCZESNOŚCI, MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W STARYM SĄCZU, Stary Sącz 2006
 • (Franciszek Leśniak), str. 403
 • Sylwester Adamczyk SĄDECKA GÓRA TABOR (BAZYLIKA KOLEGIACKA ŚW. MAŁGORZATY W NOWYM SĄCZU). Wydawnictwo Biały Kruk, Kraków Nowy Sącz 2006 (Robert Ślusarek) .................................... 405 Mieczysław Smoleń TABLICE, GROBY I POMNIKI ŚWIADCZĄCE O PRZESZŁOŚCI NOWEGO SĄCZA, Nowy Sącz 2006 (Maciej Zaremba) .................................... 406 ŁEMKOWSZCZYZNA THE LEMKO LAND. Tekst ANTONI KROH, Fotografie PIOTR DROŹDZIK, Wydawnictwo BOSZ, Olszanica 2006 (Helena Duć-Fajfer). .................................. 409 Jerzy Leśniak, Sławomir Sikora, Jerzy Wideł 130 LAT TRADYCJI. OD WARSZTATÓW DO NEWAGU, OD LOUISA DO HALNEGO, Nowy Sącz 2006 (Leszek Zakrzewski) .................................. 412 Gabriela Danielewicz POGŁOS ZNAD DUNAJCA, Nowy Sącz 2007 (Tadeusz Duda) ..................................... 417 Jerzy Leśniak, Sławomir Sikora PIÓRKO I PELERYNA. 50 LAT TRADYCJI ORKIESTRY "PODHALAŃCZYKÓW". 15-LECIE ORKIESTRY REPREZENTACYJNEJ STRAŻY GRANICZNEJ, Nowy Sącz 2006 (Bolesław Faron) .................................... 419 Irena Styczyńska, Antoni Kroh SĄDECKI RODOWÓD WŁADYSŁAWA HASIORA, Nowy Sącz 2001 (Edyta Ross-Pazdyk) .................................. 421 PRZYRODA POPRADZKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO praca zbiorowa pod red. Jerzego Staszkiewicza, Stary Sącz 2000 (JanLach). ........................................ 423 Grzegorz Tabasz PRZYRODA BESKIDU SĄDECKIEGO, Nowy Sącz 2006 (Jan Lach). ........................................ 425 Zofia z Wójcików Miinnichowa WROTA CZASU, 2005 (Tadeusz Aleksander). ................................ 428 Kazimierz Fałowski NOWY SĄCZ PRZEŁOM WIEKÓW 1992-2007, Nowy Sącz 2007 (Leszek Migrala). .................................... 433 Antoni Kiemystowicz PRZERWANA MODLITWA, Nowy Sącz 2007 (Krystyna Sikora) .................................... 434 BIOGRAMY KS. PRAŁAT WALDEMAR DURDA (1959-2007) (Jerzy Leśniak)...................................... 441 KSIĄDZ KANONIK WŁADYSŁAW RYŚ (1916-2005) (Józefa Kobylińska)................................... 450 JÓZEFA PIWOWAR (1932-2005) (Piotr Gryźlak) ..................................... 453 STANISŁAW MIREK (1937-2006) (Piotr Gryźlak) ..................................... 455 ZOFIA FLISÓWNA (1915-2006) (AnnaTotoń). ...................................... 457 ZDZISŁAW BŁAŻOWSKI (1948-2007) (Tadeusz Aleksander). ................................. 461 ADAM SIEJA (1955-2006) (Jerzy Leśniak)...................................... 465 KRONIKA___________________________________________ OBCHODY 750-LECIA STAREGO SĄCZA W 2007 ROKU (Augustyn Leśniak)................................... 469 DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWAHISTORYCZNEGO W NOWYM SĄCZU W 2007 ROKU (Maria Kruczek). .................................... 484 50-LECIE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH W NOWYM SĄCZU (AnnaTotoń). ...................................... 489 NOWY SĄCZ W 2007 ROKU (Jerzy Leśniak)...................................... 492 LISTY DO REDAKCJI____________________________________ UWAGI DO ARTYKUŁU O. KRZYSZTOFA MORAJKI POCZĄTKI OPACTWA CYSTERSÓW W LUDŹMIERZU - SZCZYRZYCU, "ROCZNIK SĄDECKI", T. 34: 2006, s. 26-42 dr Jolanta M. Marszalska, ks. dr hab. Waldemar Graczyk. ............ 571 SPROSTOWANIE DO ARTYKUŁU POCZĄTKI OPACTWA CYSTERSÓW W LUDŹMIERZU - SZCZYRZYCU, "ROCZNIK SĄDECKI", T. 34: 2006, s. 26-42 Krzysztof Morajko ................................... 573 ZAPISKI BIBLIOGRAFICZNE_______________________________ Marta Treit MATERIAŁY DO BIBLIOGRAFII SĄDECCZYZNY ZA 2007 ROK ....... 577
  Kalendarzyk

  Kalendarzyk

  Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu