Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

LicznikSpis treści, tom XXXV, rok wydania 2007


Feliks Kiryk: Przedmowa - 9

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
Anita Szczepanek, Antoni Szczepanek: KS. DR STANISŁAW LISOWSKI - PROBOSZCZ PARAFII Św. MAŁGORZATY W NOWYM SĄCZU - 13
Feliks Kiryk: MIASTA ZIEMI SĄDECKIEJ W XII-XVI WIEKU - 25
Grzegorz First: RELACJE KULTUROWE OBSZARU POGRANICZA (SĄDECCZYZNA - OBWÓD STARA LUBOWNIA) W ŚWIETLE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH - 117
Małgorzata Mirek: KONTAKTY NAUKOWE KSIĘDZA JANA SYGAŃSKIEGO - 134
Mieczysław Smoleń: REPRESJE WOBEC POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO W SĄDECKIEM (1945-1949) - 149
Leszek Migrała: POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO ODDZIAŁ "BESKID" W NOWYM SĄCZU W LATACH 1990-2006 - 180

MATERIAŁY
Wojciech W. Wiśniewski: JAN ROSTWOROWSKI I JEGO DIARIUSZ - 203
Maria Kurzeja-Świątek: RODZINA SKĄPSKICH W SĄDECCZYŹNIE - 217
Paweł Zięba: NOWY SĄCZ W POWIEŚCI LUDWIKA STASIAKA OBRONA SZTANDARU - 247
Julian Dybiec: SĄDECCY STUDNIARZE - 258
Ks. Władysław Tarasek: KSIĄDZ EDWARD WOJTUSIAK (1905-1983) - DUSZPASTERZ I SOCJOLOG - 267
Bolesław Faron: POWRÓT DO KORZENI- LUDWIK- FOTOGRAF - 278
Izaak Tauger: PAMIĘTNIK Z LAT 1942-1943 CZ. I (DO DRUKU PRZYGOTOWAŁ SŁAWOMIR J. TABKOWSKI) - 289
Robert A. Ślusarek: SZESNASTOWIECZNA CHRZCIELNICA W KOŚCIELE ŚW. MAŁGORZATY W NOWYM SĄCZU. ZAGADNIENIE STYLU I PRÓBA INTERPRETACJI - 304
Tadeusz Żygłowicz: ŻEGLARSTWO SĄDECKIE NA JEZIORZE ROŻNOWSKIM - 308
Janusz Michalik: TEATR NSA W LATACH 1981-2006 - 332

RECENZJE
Bolesław Faron OKRUCHY. SZKICE O LITERATURZE I KULTURZE XX WIEKU, Kraków 2005. (Bogusław KOŁCZ) - 355
Leszek Migrała: O SĄDECKIEJ TURYSTYCE PRAWIE WSZYSTKO. (Tadeusz Aleksander) - 358
NOWY SĄCZ W STULETNIEJ HISTORII ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO. Praca pod redakcją IRENY CEPIELIK, Nowy Sącz 2005. (Maria Kruczek) - 363
Eugeniusz Lebdowicz, Maria Lebdowicz: DAWNI PIWNICZANIE. SŁOWNIK BIOGRAFICZNY, Piwniczna 2006. (Tadeusz Duda) - 366
50 LAT PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ IM. FRYDERYKA CHOPINA W NOWYM SĄCZU 1949-1999, Nowy Sącz 1999. (Tadeusz Duda) - 368
Krystyna Samsonowska: WYZNANIOWE GMINY ŻYDOWSKIE I ICH SPOŁECZNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE KRAKOWSKIM (1918-1939), Kraków 2005. (Jan Wnęk) - 369
Mieczysław Aleksander: 40-LECIE ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH W NOWYM SĄCZU. (Krystyna Sikora) - 374
Adam Gliksman: SOLIDARNOŚĆ MAŁOPOLSKA. KALENDARIUM 1980-2005, Kraków 2005. (Ewa Zając) - 377
SCHEMATIZMUS SPISSKE DIECEZY 2005, Spisske Podhradie 2005. (Józef Długosz) - 383
Jerzy Leśniak, Sławomir Sikora: NOWY SĄCZ Z WIEŻY RATUSZOWEJ, Nowy Sącz 2006. (Leszek Migrała) - 384

SĄDECKIE BIOGRAMY
WŁADYSŁAW MISIASZEK (1905-2003). (Augustyn Leśniak) - 389
JERZY PIECHOWICZ (1920-2006). (Jerzy Leśniak) - 394
JÓZEF WŁADYSŁAW PLECHTA (1923-2003). (Maria Kruczek) - 398
Ostatni dowódca 1. Pułku Strzelców Podhalańskich. MAJOR MARIAN SERAFINIUK (1896-1963). (Augustyn Leśniak) - 402
TADEUSZ SOKÓŁ (1914-1980). (Augustyn Leśniak) - 406

KRONIKA
KS. MICHAŁ GŁOWACKI A POWSTANIE CHOCHOŁOWSKIE W 160. ROCZNICĘ WYDARZEŃ. UROCZYSTOŚCI ORAZ KONFERENCJA POPULARNONAUKOWA. STARY SĄCZ - NOWY SĄCZ - PORONIN. (Leszek Zakrzewski) - 413
150 LAT ZAKŁADU KARNEGO W NOWYM SĄCZU 1855-2005. (Jerzy Leśniak) - 417
OBCHODY STULECIA TURYSTYKI ZORGANIZOWANEJ NA SĄDECCZYŹNIE. (Leszek Migrała) 422
50 LAT ORKIESTRY REPREZENTACYJNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Z NOWEGO SĄCZA 1956-2006. (Jerzy Leśniak) - 425
ZESPÓŁ "LACHY" 1956-2006 - ZŁOTY JUBILEUSZ. (Jakub M. Bulzak) - 432
20 LAT SĄDECKIEGO TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO. (Sławomir Sikora) - 435
DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU PTH W NOWYM SĄCZU W 2006 ROKU. (Maria Kruczek) - 437
NOWY SĄCZ W 2006 ROKU. (Mieczysław Smoleń) - 444
List Feliksa Kiryka - 504

ZAPISKI BIBLIOGRAFICZNE
Marta Treit: BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI "ROCZNIKA SĄDECKIEGO" ZA LATA 2002-2006 (TOMY 30-34) - 507
Marta Treit: MATERIAŁY DO BIBLIOGRAFII SĄDECCZYZNY ZA 2006 ROK - 529
Kalendarzyk

Kalendarzyk

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu