Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

LicznikSpis treści, tom XXXIV, rok wydania 2006


SPIS TREŚCI

Grzegorz First: BADANIA ARCHEOLOGICZNE NA OBSZARZE ZIEMI SĄDECKIEJ - 9
O. Krzysztof Morajko: "POCZĄTKI OPACTWA CYSTERSÓW W LUDŹMIERZU - SZCZYRZYCU - 25
Magdalena Bułat: NAZWY ZIEMI W XVIII XVIII W. NA PODSTAWIE KSIĄG SĄDOWYCH WIEJSKICH KLUCZA ŁĄCKIEGO, JAZOWSKIEGO I KRESU KLIMKOWSKIEGO - 43
Agnieszka Skórska-Jarmusz: STANISŁAW HERAKLIUSZ LUBOMIRSKI - STAROSTA SPISKI - 62
Robert A. Ślusarek: O POLICHROMII ŚCIAN PREZBITERIUM KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W PRZYDONICY - 87
Tadeusz Aleksander: DZIEJE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 IM. KURIERÓW SĄDECKICH W NOWYM SĄCZU - PORĘBIE MAŁEJ (1902-2005) - 106
Leszek Migrała: KOŁO I ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO W KRYNICY W LATACH 1924-1939 - 157
Feliks Kiryk: WOKÓŁ II TOMU ROCZNIKA SĄDECKIEGO - 169
Maria Kruczek: 50 LAT ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO W NOWYM SĄCZU (1955-2005) - 174

MATERIAŁY
Agata Tobiasz: KRYNICA I ŹEGIESTÓW W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX W. Relacje lekarzy i kuracjuszy - 199
Jan Wielek: Z DZIEJÓW TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO "SOKÓŁ" W LIMANOWEJ (1893-1939) - 221
Bożena Królczyk: "IDEA NASZA BĘDZIE SIĘ ROZRASTAĆ ... " O DZIAŁALNOŚCI KOMITETU WYKONAWCZEGO I ZJAZDU ZWIĄZKU PODHALAN (1911-1912) - 226
Tadeusz Duda: ŻYCIE POLITYCZNE W UZDROWISKACH SĄDECKICH W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM - 232
Małgorzata Biel: DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA DRAMATYCZNEGO I TEATRU ROBOTNICZEGO W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM - 241
Włodzimierz Winiarski: Z PAMIĘTNIKA ŻOŁNIERZA WRZEŚNIA. Oprac. Władysław Sobecki - 253
JERZY ISZKOWSKI - CICHOCIEMNY, DZIENNIK SĄDECKIEGO LOTNIKA. Oprac. Jerzy Leśniak - 262
Stanisław Stanuch: TRAGEDIA SĄDECZAN W ZATOCE LUBECKIEJ. Oprac. Janina Kwiek-Osiowska - 273
Bolesław Faron: RZEŹBIARZ Z CZARNEGO POTOKA. O Mieczysławie Kałużnym (1934-2002) - 280
Michał Zacłona: ANDRZEJ WASlAK (1939-2003) - 288
Urszula Dara, Józef Słowik: Z DZIEJÓW MŁODZIEŹOWEGO DOMU KULTURY W NOWYM SĄCZU - 297
Danuta Binek: PORADNICTWO ZAWODOWE W NOWYM SĄCZU W LATACH 1999-2003 - 308

RECENZJE
Z DZIEJÓW ZNANEJ SZKOŁY TOM DRUGI (CZYLI O "STULECIU SZKOŁY POST SCRIPTUM") red. Maria Kruczek (Tadeusz Aleksander) - 332
Julian Dybiec: NIE TYLKO SZABLĄ. NAUKA I KULTURA POLSKA W WALCE O UTRZYMANIE TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ 1795-1918 (Maria Kurzeja-Świątek) -334
Marta Treit: BIBLIOGRAFIA POWIATU SĄDECKIEGO 2002, Nowy Sącz 2004 (Jolanta Kosecka) - 336
Jacek Poleski: WCZESNOŚREDNIOWIECZNE GRODY W DORZECZU DUNAJCA (Jan Wnęk) - 338
ALMANACH ŁĄCKI, Nowy Sącz 2004 (Jan Wnęk) - 342
MAŁOPOLSKA, album wyd. Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (Sławomir J. Tabkowski) - 344
Daniel Weimer: A JAK AUGUSTYNEK, Ż JAK ŻABECKI. LEKSYKON PIŁKARZY SĄDECKICH, Nowy Sącz 2005 (Ryszard Aleksander) - 345
Wanda Łomnicka-Dulak: WSZYSTKIE PORY ŚWITU, Opole 2005 (Wojciech Kudyba) - 347
Krzysztof Moskal: ZAMKI W DZIEJACH POLSKI I SŁOWACJI, MIĘDZY WISŁĄ A HORNADEM. CZ. II: OD ROKU 1500 DO 1771 (Franciszek Leśniak) - 350
Kazimierz Kuropeska: ZŁOTY JUBILEUSZ NOWOSĄDECKIEGO "STARTU" NA TLE POLSKIEGO I ŚWIATOWEGO SPORTU (Ryszard Aleksander) - 351
SĄDECKIE PEJZAŻE tekst Wojciech Molendowicz, Wydawnictwo Fundacja, (Sławomir J. Tabkowski) - 353
Kazimiera Tobiasz-Otrębska: GRÓDEK NAD DUNAJCEM I OKOLICE, (Sławomir J. Tabkowski) - 355
TU JEST MÓJ DOM - TRADYCJA I PRZESZŁOŚĆ W REFLEKSJI MIESZKAŃCÓW RDZIOSTOWA I GMINY CHEŁMIEC (Michał Zacłona) - 356
NOWY SĄCZ. Wydawnictwo Urzędu i Rady Miasta Nowego Sącza (Ewa Bielenda) - 359
Jerzy Leśniak "SĄDECZOKI". SREBRNE GODY. NOWY SĄCZ 1980-2005, (Piotr Gryźlak) - 361

KRONIKA
KALENDARIUM POBYTÓW I WIZYT KAROLA WOJTYŁY NA SĄDECCZYŹNIE (Leszek Migrała) - 364
POMNIK PAPIEŹA JANA PAWŁA II W NOWYM SĄCZU (Jerzy Leśniak) - 372
DIARIUSZ OBCHODÓW 25-LECIA POWSTANIA SĄDECKIEJ "SOLIDARNOŚCI" NOWY SĄCZ 2005 (Sławomir Sikora) -376
ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU SĄDECKIEGO "SOKOŁA" 1993-2004, (Leszek Zegzda) - 380
ŁĄCKO NA EUROPEJSKICH TARGACH SZTUKI LUDOWEJ I RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO ORAZ MAŁOPOLSKICH DNIACH KULTURY LUDOWEJ W KRAKOWIE. SIERPIEŃ 2005 (Julian Dybiec) - 383
DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU PTH W NOWYM SĄCZU W 2005 ROKU (Maria Kruczek) - 386
NOWY SĄCZ W 2005 ROKU (Mieczysław Smoleń) - 392

SĄDECKIE BIOGRAMY
Ks. bp. Piotr Bednarczyk (1914-2001). (ks. Władysław Tarasek) - 452
Jan Bielak (1944-1994). (Tadeusz Duda) - 456
Henryk Cyganik (1946-2005). (Witold Ślusarski) - 459
Oktawian Jan Duda (1903-1992). (Urszula Duda) - 462
Janina Habela-Juin (1906-2003). (Jerzy Leśniak) - 466
Zbigniew Kmieć (1923-1991). (Kazimierz Kuropeska) - 468
Adam Michalewski (1909-1995). (Jerzy Leśniak) - 472
Stanisław Stanuch (1931-2005). (Jacek Kajtoch) - 474
Jan Szopa (1940-2005). (Krystyna Sikora) - 477

ZAPISKI BIBLIOGRAFICZNE
Maria Treit: MATERIAŁY DO BIBLIOGRAFII SĄDECCZYZNY ZA 2005 ROK - 483
Kalendarzyk

Kalendarzyk

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu