Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

LicznikPOLSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE


ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 28 czerwca 2022 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu, na którym wybrano władze na kolejną trzyletnią kadencję (2022 - 2025). W wyniku przeprowadzenia tajnych wyborów ukonstytuował się Zarząd Oddziału w następującym składzie:

mgr inż. Leszek Zakrzewski - prezes Oddziału
mgr Bogdan Potoniec - z-ca prezesa
dr Maria Kruczek - sekretarz
mgr Grzegorz Olszewski - skarbnik
mgr Jarosław Jakubowski - Redaktor Naczelny Rocznika Sądeckiego, członek Zarządu Oddziału PTH, mgr Paweł Terebka - przewodniczący Komisji Wojskowości Oddziału PTH, członek Zarządu Oddziału
mgr Beata Wierzbicka - członek Zarządu Oddziału
Od lewej: siedzą: Paweł Terebka, Beata Wierzbicka, Leszek Zakrzewski, Maria Kruczek, Aleksandra Opalska, Bogdan Potoniec; od lewej stoją: Grzegorz Olszewski, Jarosław Jakubowski.
W dniu 23 lutego 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu, na którym wybrano władze na kolejną trzyletnią kadencję (2017 - 2020). W wyniku przeprowadzenia tajnych wyborów ukonstytuował się Zarząd Oddziału w następującym składzie:

mgr inż. Leszek Zakrzewski - prezes Oddziału
mgr Bogdan Potoniec - z-ca prezesa
dr Maria Kruczek - sekretarz
mgr Aleksandra Opalska - skarbnik
mgr Grzegorz Olszewski - członek zarządu
mgr Paweł Terebka - członek zarządu
Dobrzański Henryk - członek zarządu
Szewczyk Mariusz - członek zarządu
Zarząd 2017 Od lewej: Grzegorz Olszewski, Leszek Zakrzewski, Maria Kruczek, Aleksandra Opalska, Bogdan Potoniec, Mariusz Szewczyk, Paweł Terebka, Dobrzański Henryk.


Komisja Rewizyjna
przewodniczący: Adam Borek
członkowie: Dariusz Batkowski, Marek Batkowski, Jarosław JakubowskiZgodnie ze statutem Sądeckiego PTH 30 stycznia 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu, na którym wybrano władze na kolejną trzyletnią kadencję (2014 - 2017). W wyniku przeprowadzenia tajnych wyborów ukonstytuował się Zarząd Oddziału w następującym składzie:

mgr inż. Leszek Zakrzewski - prezes Oddziału
mgr Bogdan Potoniec - z-ca prezesa
dr Maria Kruczek - sekretarz
mgr Aleksandra Opalska - skarbnik
mgr Grzegorz Olszewski - członek zarządu
mgr Paweł Terebka - członek zarządu

Zarząd 2014 Od lewej: Grzegorz Olszewski, Maria Kruczek, Leszek Zakrzewski, Bogdan Potoniec, Paweł Terebka.


Komisja Rewizyjna
przewodniczący: Adam Borek
członkowie: Dariusz Batkowski, Marek Batkowski i Jan Ruchała
W dniu 13 stycznia 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu oraz wybory prezesa i członków Zarządu Oddziału:

mgr inż. Leszek Zakrzewski - prezes Oddziału
mgr Bogdan Potoniec - z-ca prezesa
dr Maria Kruczek - sekretarz
mgr Aleksandra Opalska - skarbnik
mgr Grzegorz Olszewski - członek zarządu
mgr Paweł Terebka - członek zarządu

Komisja Rewizyjna
przewodniczący: mgr inż. Jan Ruchała
członkowie: mgr Antoni Szczepanek i kol. Michał Sach.
Od dnia 13 grudnia 2007 r. do 12 stycznia 2011 roku, Zarząd Oddziału PTH w Nowym Sączu działał w składzie:
1. prezes - mgr inż. Leszek Zakrzewski
2. wiceprezes - mgr Bogdan Potoniec
3. sekretarz - dr Maria Kruczek
4. skarbnik - mgr Marek Michalik
5. członek Zarządu - mgr Leszek Migrała

Komisja Rewizyjna: przewodniczący - mgr Antoni Szczepanek, członkowie: mgr Waldemar Kriger i kol. Michał SachPREZESI SĄDECKIEGO ODDZIAŁU PTH

 

2 V 1955 - 1 II 1962             Kazimierz Golachowski (1886-1975)

1 II 1962 - 28 VI 1963          Kazimierz Golachowski (1886-1975)

28 VI 1963 - 13 III 1966      mgr Ryszard Wolny (1930-1992)

13 III 1966 - 17 V 1968        mgr Ryszard Wolny (1930-1992)

17 V 1968 - 17 V 1970         mgr Ryszard Wolny (1930-1992)

17 V 1970 - 5 VI 1974          mgr Ryszard Wolny (1930-1992)

5 VI 1974 - 14 XII 1977       dr Ryszard Wolny (1930-1992)

14 XII 1977 - 17 VI 1980     dr Kazimierz Zając (1911-1989)

17 VI 1980 - 21 X 1982       dr Kazimierz Zając (1911-1989)

21 X 1982 - 20 V 1985         mgr Michał Zacłona

20 V 1985 - 31 V 1988         mgr Wacław Kawiorski

31 V 1988 - 15 X 1991         mgr Michał Zacłona

15 X 1991 - 14 VI 1994        mgr Tadeusz Duda

14 VI 1994 - 30 VI 1997      mgr Tadeusz Duda

30 VI 1997 - 9 X 2001          mgr Stanisław Pażucha

9 X 2001 - 3 XII 2004          mgr Leszek Migrała

od 3 XII 2004                       mgr inż. Leszek ZakrzewskiKalendarzyk

Kalendarzyk

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu