Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

Licznik

Sprawozdanie z działalności Sądeckiego Oddziału

Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu

za 2009 rok.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Walne Zebranie Członków Oddziału PTH w Nowym Sączu, na którym wybrano obecny zarząd Oddziału odbyło się w dn. 13 grudnia 2007 r. Zarząd Oddziału PTH w Nowym Sączu (XX kadencji), działa w składzie:
mgr inż. Leszek Zakrzewski - prezes
mgr Bogdan Potoniec - wiceprezes
dr Maria Kruczek - sekretarz
mgr Marek Michalik - skarbnik
mgr Leszek Migrała - członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
mgr Antoni Szczepanek - przewodniczący
mgr Waldemar Kriger - członek
Michał Sach - członek

W ciągu roku 2009, Zarząd zbierał się trzykrotnie - w dniach: 22 kwietnia, 13 lipca, 21 grudnia.

Wśród spraw organizacyjnych zajmowano się m.in.: 1. organizacją IX edycji konkursu historycznego "Ziemia Sądecka - od przeszłości do współczesności",
2. organizacją V i VI edycji "Sądeckiego Patriotycznego Śpiewania" w dn. 2 maja i 11 listopada,
3. organizacją rekonstrukcji historycznej w Rytrze - i dodatkowo Nowym Sączu, z okazji 70-lecia wybuchu II wojny światowej,
4. organizacją konferencji "Kampania wrześniowa i sądeccy generałowie" z okazji 70-lecia wybuchu II wojny światowej, wspólnie z Muzeum Okręgowym,
5. organizacją prezentacji XXXVII tomu "Rocznika Sądeckiego" i książek Leszka Migrały i Jana Wnęka,
6. współpracą z organizacjami regionalnymi.
7. przyjęciami nowych członków Oddziału.

Członkowie zarządu uczestniczyli ponadto m. in. w:

1. Promocji książki pod redakcją Roberta Kowalskiego "Wokół legendy Ognia. Opór przeciw zniewoleniu: Polska-Małopolska-Podhale 1945-1939", wydanej przez Oddział PTH w Nowym Targu przy współpracy IPN Oddział w Krakowie - w dniu 20.01.2009 r. w sali reprezentacyjnej im. St. Małachowskiego w nowosądeckim Ratuszu.

2. Spotkaniu noworocznym zorganizowanym wspólnie z "Civitas Christiana", dla członków obu organizacji - w dniu 22.01.2009 r., połączonym z wernisażem wystawy fotograficznej Alicji Przybyszowskiej z Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego "Sądeckie przystanki zadumy".

2. Spotkaniu promującym album fotograficzny "Okruchy pamięci - Limanowa na starej fotografii" - w dniu 8.02.2009 r. w sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury. L.Zakrzewski jako przedstawiciel PTH Nowy Sącz, wśród osób szczególnie zasłużonych dla Limanowej i powstania tej książki, został wyróżniony wręczeniem albumu.

3. Posiedzeniu ZG PTH i Prezesów Oddziałów w siedzibie ZG PTH - Rynek Starego Miasta 29/31 w Warszawie - w dniu 26.02.2009 r.

4. Posiedzeniu Rady Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu - w dniu 15.04.2009 r.

5. Spotkaniu wielkanocnym zorganizowanym wspólnie z "Civitas Christiana", dla członków obu organizacji - w dniu 22.04.2009 r.

6. Półfinałach konkursu historycznego Ziemia Sądecka - od przeszłości do współczesności w Szkole Podstawowej nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu i Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego - w dniu 29.04.2009 r.

7. W V. Sądeckim Patriotycznym Śpiewaniu w dniu 2.05.2009 r. na dziedzińcu kościoła pw. Świętego Ducha u ojców jezuitów.

8. Prelekcji dr. Przemysława Stanko (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) nt. "Sądecczyzna i sądeczanie w tajnych archiwach watykańskich", której współorganizatorem wraz z Muzeum Okręgowym i Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana" był nasz Oddział PTH - w dniu 8.05.2009 r. w Galerii Marii Ritter w Nowym Sączu.

9. Obchodach 10 rocznicy śmierci znanej sądeckiej artystki malarki Ewy Harsdorf - w dniu 12.05.2009 r. W ramach uroczystości prezes PTH odsłonił tablicę pamiątkową umieszczoną na domu, w którym mieszkała i tworzyła artystka. PTH było współinicjatorem wykonania tej tablicy.

10. Konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 10. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II na Sądecczyznę i kanonizacji św. Kingi oraz jubileuszu 800-lecia zatwierdzenia Reguły franciszkańskiej w "Domu Świętej Kingi" w Starym Sączu w dniu 5.06.2009 r.

11. Finale konkursu historycznego Ziemia Sądecka - od przeszłości do współczesności w ratuszu Miasteczka Galicyjskiego - w dniu 10.06.2009 r.

12. Wręczeniu nagród laureatom konkursu historycznego Ziemia Sądecka - od przeszłości do współczesności w ratuszu Miasteczka Galicyjskiego - w dniu 15.06.2009 r.

13. Wycieczce historyczno-naukowej na polskie Kresy Wschodnie w dniach 21-27.06.2009 r.

14. Uroczystym wręczeniu Honorowej Nagrody "SĄDECCZYZNA" im. Szczęsnego Morawskiego Jerzemu Leśniakowi za książkę "Szkoła Chrobrego 1908-2008" (za najlepszą publikację dotyczącą dziejów i kultury Sądecczyzny w 2009 roku), w dniu 3.07.2009 r. w ratuszu w nowosądeckim Miasteczku Galicyjskim, przy obecności Członka Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Józefa Zygmunta. 15. Posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego "Rocznika Sądeckiego" w dn. 10.07.2009 r. i promocji XXXVII tomu "Rocznika Sądeckiego" oraz książek Leszka Migrały "Ratusz w Nowym Sączu" i Jana Wnęka "Naukowe poznanie Sądeczyzny w XIX i XX w." w sali ratuszowej im. Małachowskiego.

16. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału PTH - w dniu 13.07.2009 r.

17. Wernisażu wystawy Muzeum Okręgowego "W kręgu sztuki religijnej na Sądecczyźnie" w Galerii Dawna Synagoga - w dniu 15.07.2009 r.

18. Spotkaniu z Andą Rottenberg w Domu Gotyckim, poświęconym tematyce muzealnictwa we współczesnej Polsce i książce wspomnieniowej "Proszę bardzo" - w dniu 22.07.2009 r.

19. Rekonstrukcji historycznej "Polska wieś we wrześniu 1939.r - potyczka wojsk niemieckich z polskimi" na terenie sektora kolonistów niemieckich w nowosądeckim skansenie - w dniu 30.08.2009 r.

20. Rekonstrukcji historycznej "Wkroczenie wojsk niemieckich na Sądecczyznę we Wrześniu 1939 r. - schron bojowy "tradytor" - odegranej pod oryginalnym polskim bunkrem z 1939 r. w Rytrze - w dniu 30.08.2009 r.

21. Konferencji naukowej "Kampania wrześniowa i sądeccy generałowie" w ratuszu w nowosądeckim Miasteczku Galicyjskim, której współorganizatorem było PTH - w dniu 4.09.2009 r.

22. XVIII. Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Olsztynie - w dniach 16-19.09.2009 r.

23. Walnym Zgromadzeniu Delegatów PTH w Olsztynie - w dniu 20.09.2009 r.

24. Posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego "Rocznika Sądeckiego" w dn. 15.10.2009 r.

25. IX edycji kwesty pieniężnej Ratujmy Sądeckie Nekropolie na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu w dniu 1.11.2009 r.

26. VI. Sądeckim Patriotycznym Śpiewaniu - u oo. Jezuitów w parafii pw. Najśw. Serca Pana Jezusa - w dniu 11.11.2009 r.

27. Wernisażu wystawy pamiątek z okresu II wojny światowej zorganizowanej w ramach projektu "70 lat później. Szacunek do historii - pomostem między pokoleniami" w Piwnicznej-Zdroju w dniu 21.11.2009 r. Oddział PTH był współorganizatorem wystawy.


LICZBA CZŁONKÓW
Na dzień 31 grudnia 2009 r. Oddział PTH w Nowym Sączu liczył 46 członków. Największą grupę stanowili nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów (13 osób). Ponadto jego członkami są: emeryci (8), urzędnicy i pracownicy biurowi (10), uczniowie i studenci (4), inżynierowie (2), muzealnicy (3), bibliotekarze (1), prawnicy (2), rzemieślnicy (1), pracownicy innych branż (2).


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA i POPULARYZATORSKA
1. KONFERENCJE NAUKOWE i SESJE POPULARNO-NAUKOWE
4.09.2009 r. - w sali konferencyjnej ratusza w Miasteczku Galicyjskim, Nowy Sącz ul. Lwowska 226, odbyły się obrady konferencji naukowej Kampania wrześniowa i sądeccy generałowie. Organizatorem konferencji wpisanej w obchody jubileuszu 70-lecia wybuchu II wojny światowej było Muzeum Okręgowe. Współorganizatorami był nasz Oddział PTH i Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu.
Program konferencji:
godz. 10.00: powitanie gości
godz. 10.10: Rys biograficzny badacza i historyka wojny obronnej 1939 r. na Sądecczyźnie - Zbigniewa Mordawskiego [referat nie został wygłoszony]mgr Krystyna Sikora, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu
godz. 10.20: Sądeccy generałowie i Sądeczanie w kampanii wrześniowej
dr Piotr Wierzbicki, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
godz. 10.40: Udział sił lądowych Armii Słowackiej w kampani iwrześniowej 1939 r. przeciwko Polsce
mgr Józef Stolarczyk, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Bachórzu
godz. 11.05: Rosyjska polityka wobec Polski i jej sojuszników w 1939 r.
prof. dr hab. Andrzej Kastory, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
godz. 11.30: Udział 5 Pułku Strzelców Konnych w walkach obronnych 1939 r.
Maciej Małozięć, student Wydziału Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego
godz. 12.00: Wernisaż wystawy okolicznościowej "Okruchy historii - militaria z okresu II wojny światowej", ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz prywatnych kolekcji Pawła Terebki i Adama Borka z Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu
godz. 12.35: Uzbrojenie 1 Pułku Strzelców Podhalańskich we wrześniu 1939 r.
mgr Paweł Terebka, Polskie Towarzystwo Historyczne w Nowym Sączu
godz. 13.00: Wysadzenie sądeckiego zamku - sprawa "Aloszy" Botiana i Tadeusza Dymla
mgr Dawid Golik, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Krakowie
godz. 13.20: Bataliony Obrony Narodowej "Limanowa" i "Nowy Sącz". Nowy Sącz we wrześniu 1939 r.
Stanisław Korusiewicz, Polskie Towarzystwo Historyczne w Nowym Sączu
godz. 13.40: Między dokumentem a propagandą. Niemiecka fotografia we wrześniu 1939 r.
mgr Marcin Krzanicki, Instytut Pamięci Narodowej oddział w Rzeszowie
godz. 14.00: przerwa
godz. 15.10: Tragiczne implikacje kampanii wrześniowo-październikowej w 1939 r. dla Sądeczan
mgr Jerzy Giza, Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Piłsudskiego i Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Krakowie
godz. 15.35: Kilka słów o mieście i ludziach we wrześniu 1939 r. na podstawie relacji świadków
dr Renata Kułakowska-Załęcka, Kraków
godz. 16.15: prezentacja pocztu sztandarowego, pokaz sprzętu i umiejętności funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu
W przygotowaniu wystawy byli zaangażowani Koledzy z Oddziału: Paweł Terebka, Adam Borek, Dariusz Batkowski i Markek Batkowski. Zdjęcia z rodzinnego archiwum dostarczył Jan Ruchała. Ze strony Muzeum Okręgowego koordynowała organizację Beata Wierzbicka.
Wśród przybyłych gości była Jadwiga Wolanin - siostra słynnego kuriera sądeckiego Romana Stramki, Sylwester Rękas - kierownik delegatury Archiwum Państwowego w Nowym Sączu, E.Konstanty (Światowy Związek Żołnierzy AK, Okręg Tarnów, Oddział w Nowym Sączu) i W.Okarmus (Okręgowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych) oraz A.Talar i W.Wdowiak (Towarzystwo Miłośników Piwnicznej).

ODCZYTY I PRELEKCJE
W dniu 8.05.2009 r. w Galerii Marii Ritter w Rynku 2 odbyła się prelekcja dr. Przemysława Stanko (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) nt. "SĄDECCZYZNA i SĄDECZANIE w TAJNYCH ARCHIWACH WATYKAŃSKICH", którego współorganizatorem wraz z Muzeum Okręgowym i Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana" był nasz Oddział PTH. Podczas spotkania zebrani dowiedzieli się np. o tym, że Jan Długosz był dziekanem Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu! Można było obejrzeć prezentację dokumentów z archiwów Watykanu i poznać dzieje watykańskiego zasobu archiwalnego.

INNA DZIAŁALNOŚĆ
1. WYSTAWY CZASOWE - współorganizacja
4.09.2009 r. - podczas konferencji naukowej Kampania wrześniowa i sądeccy generałowie w sali wystawowej ratusza w Miasteczku Galicyjskim, odbył się wernisaż wystawy okolicznościowej "Okruchy historii - militaria z okresu II wojny światowej", ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz prywatnych kolekcji Pawła Terebki i Adama Borka z PTH w Nowym Sączu
21.11.2009 r. - w Domu Kultury w Piwnicznej odbył się wernisaż wystawy pamiątek z okresu II wojny światowej zorganizowanej w ramach projektu "70 lat później. Szacunek do historii - pomostem między pokoleniami". Na wystawie pokazano unikalne eksponaty ze zbiorów prywatnych Jadwigi Wolanin - siostry sądeckiego kuriera Romana Stramki, Marii Zubek - wdowy po mjr. Julianie Zubku "Tatarze", dowódcy 9 komp. 1 PSP-AK (obie panie były obecne na wernisażu), czapka i portret gen. Gizy (od Marii Gizy-Podgórskiej - córki generała), broń, amunicję, elementy wyposażenia i umundurowania i inne militaria (155 eksponatów!) z kolekcji Adama Borka i Pawła Terbki (PTH Nowy Sącz), mundury i pamiątki ze zbioru Muzeum Regionalnego w Starym Sączu, dokumenty i fotografie z innych prywatnych kolekcji, ze zbiorów Izby Pamięci przy Szkole Podstawowej im. 9 komp. 1 PSP-AK w Łomnicy-Zdroju oraz fotografie ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

PROMOCJA NOWOŚCI WYDAWNICZYCH
Promocja najnowszego XXXVII tomu "Rocznika Sądeckiego" i książek Leszka Migrały "Ratusz w Nowym Sączu" i Jana Wnęka "Naukowe poznanie Sądecczyzny w XIX i XX w." odbyła się w dniu 10.07.2009 r. Została zorganizowana przez Urząd Miasta Nowego Sącza.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA ODDZIAŁU
3.1. W roku 2009 ukazał się XXXVII tom "Rocznika Sądeckiego". (ISSN 0080-3561; wydawca: Prezydent Miasta Nowego Sącza i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu; Nowy Sącz 2009 r.; 584 str.; nakład 500 egz.; druk: Drukarnia GOLDRUK Nowy Sącz).
3.2. Opublikowano książkę Leszka Migrały "Ratusz w Nowym Sączu" (ISBN 978-83-908899-8-6; wydawca: Prezydent Miasta Nowego Sącza i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu; Nowy Sącz 2009 r.; 72 str.; nakład 500 egz.; druk: Drukarnia GOLDRUK Nowy Sącz).
3.3. Opublikowano książkę Jana Wnęka "Naukowe poznanie Sądecczyzny w XIX i XX w." (ISBN 978-83-908899-9-3; wydawca: Prezydent Miasta Nowego Sącza i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu; Nowy Sącz 2009 r.; 480 str.; nakład 500 egz.; druk: Drukarnia GOLDRUK Nowy Sącz).
3.4. Na 5. Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie w dniu 2.05.2009 r. zostały opracowane i przygotowane do druku śpiewniki "Witaj majowa jutrzenko" zawierające 20 pieśni, liczące 22 strony formatu B5, wydrukowane przez drukarnię FLEXERGIS ze środków pochodzących z grantu przyznanego przez Zarząd Główny PTH; w nakładzie 400 egzemplarzy.
3.5. Na 6. Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie w dniu 11.11.2009 r. zostały opracowane i przygotowane do druku śpiewniki "Witaj jutrzenko niepodległości" zawierające 24 pieśni, liczące 24 strony formatu B5, wydrukowane przez drukarnię FLEXERGIS ze środków pozyskanych od sponsora - Firmy NOVITUS SA, w nakładzie 300 egzemplarzy.

ORGANIZACJA KONKURSÓW
W tym roku po raz dziewiąty Oddział PTH wspólnie ze Związkiem Sądeczan, Szkołą Podstawową nr 21 im. Jana Pawła II, Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego, Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana" Oddział w N.Sączu, Muzeum Okręgowym w N.Sączu współorganizował edycję konkursu historycznego "Ziemia Sądecka - od przeszłości do współczesności" dla dzieci szkół trzech stopni. Wsparli konkurs Urząd Miasta Nowego Sącza i Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Główny ciężar organizacyjny wzięło na siebie Muzeum Okręgowe.
29.04.2009 r. - odbyły się półfinały IX edycji konkursu "Ziemia Sądecka - od przeszłości do współczesności" o godz. 11.30 dla szkół podstawowych w siedzibie SP nr 21 i o godz. 10.00 dla gimnazjów i szkół licealnych w siedzibie Gimnazjum nr 2. W pracach komisji brali udział członkowie PTH - dla szkół podstawowych mgr U.Duda, dla gimnazjów i szkół licealnych mgr J.Horowski I mgr A.Szczepanek. Szczególne podziękowania należą się mgr D.Damian - zajmującej się organizacją konkursu od wielu lat. W tym roku w półfinale wzięło udział około 100 dzieci i młodzieży.
10.06.2009 r. w ratuszu Miasteczka Galicyjskiego - odbył się finał IX edycji konkursu dla wszystkich trzech kategorii wiekowych.
15.06.2009 r. o godz. 10.00 w Miasteczku Galicyjskim odbyło się wręczenie nagród laureatom IX edycji konkursu historycznego "Ziemia Sądecka - od przeszłości do współczesności".

ORGANIZACJA SĄDECKIEGO PATRIOTYCZNEGO ŚPIEWANIA
5.1. 2.05.2009 r. - o godz. 19.00 na placu kościoła oo. Jezuitów w parafii pw. Świętego Ducha odbyło się 5 Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie. Impreza zgromadziła ok. 150 osób, rozdano śpiewniki przygotowane i wydrukowane przez Drukarnię FLEXERGIS ze środków przyznanych w ramach grantu z ZG PTH. Impreza organizowana wspólnie z parafią pw. Świętego Ducha, Oddziałem Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", Muzeum Okręgowym, przy wsparciu drukarni FLEXERGIS, pod patronatem Prezydenta Miasta N.Sącza Ryszarda Nowaka.
5.2. 11.11.2009 r. - o godz. 16.30 w sali widowiskowej parafii oo. Jezuitów w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa odbyło się 6. Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie. Impreza zgromadziła ok. 50 osób, rozdano śpiewniki przygotowane i wydrukowane przez Drukarnię FLEXERGIS. Impreza organizowana wspólnie z parafią pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Oddziałem Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", Muzeum Okręgowym, pod patronatem Prezydenta Miasta N.Sącza Ryszarda Nowaka (reprezentowała wiceprezydent p. Bożena Jawor).
WYCIECZKI HISTORYCZNE
Oddział PTH uzyskując dofinansowanie ze środków z konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta Nowego Sącza, zorganizował wyjazd grupy historyków skupionych wokół PTH i Komitetu Redakcyjnego "Rocznika Sądeckiego" pn. "Wycieczka historyczno-naukowa na polskie Kresy Wschodnie". Wycieczka odbyła się w dniach 21-27 czerwca i biegła przez Olecko Żólkiew, Gródek Podolski, Sambor, Drohobycz, Borysław, Chocim, Zbaraż, Kamienic Podolski. Grupie przewodniczył prof. F. Kiryk.

DZIAŁANIA INTEGRACYJNE
Oddział PTH w Nowym Sączu współorganizował w tym roku z Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana" (z którego pomieszczeń korzystamy gościnnie na co dzień), spotkanie noworoczne dla członków obu naszych organizacji - w dniu 22.01.2009 r. i spotkanie wielkanocne - w dniu 22.04.2009 r.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW
WYDAWNICZA
Członkowie oddziału są autorami wielu artykułów naukowych i popularno-naukowych, drukowanych w regionalnych i ogólnopolskich czasopismach naukowych oraz prasie codziennej. Publikowali m.in. T.Duda ("Rocznik Sądecki"), G.First ("Rocznik Sądecki"), M.Kruczek ("Rocznik Sądecki"), L.Migrała ("Rocznik Sądecki", "Almanach Sądecki" i książki: Ratusz w Nowym Sączu,- PTH o/Nowy Sącz, ISBN 978-83- oraz PTT i PTTK w Krynicy w latach 1924-2009, wyd. PTTK w Krynicy-Zdroju ISBN 978-83-89819-80-2 a także pismo "Sądeczanin"), G.Olszewski (Rocznik Sądecki", "Almanach Sądecki" i książka Jazowsko. Dzieje wsi), B.Potoniec ("Almanach Sądecki"), J.M.Ruchała ("Almanach Sądecki"), A.Szczepanek ("Rocznik Sądecki"), R.Ślusarek ("Rocznik Sądecki", "Zeszyty Sądecko-Spiskie", "Almanach Sądecki"), B.Wierzbicka ("Zeszyty Sądecko-Spiskie"), L.Zakrzewski (gazety: "Dziennik Polski", "Bethania").

UDZIAŁ W KONFERENCJACH I SESJACH NAUKOWYCH
4.02.2009 r. - P.Terebka na sesji naukowej Twierdza Kraków podczas I wojny światowej, zorganizowanej przez XXVII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie i Centrum Młodzieży im. Dr Henryka Jordana, wygłosił referat "Armia austro-węgierska w latach 1908-1918".
4.09.2009 r. - P.Terebka na konferencji naukowej Kampania wrześniowa i sądeccy generałowie w sali konferencyjnej ratusza w Miasteczku Galicyjskim, wygłosił referat "Uzbrojenie 1 Pułku Strzelców Podhalańskich we wrześniu 1939 r."
4.09.2009 r. - S.Korusiewicz na konferencji naukowej Kampania wrześniowa i sądeccy generałowie w sali konferencyjnej ratusza w Miasteczku Galicyjskim, wygłosił referat "Bataliony Obrony Narodowej "Limanowa" i "Nowy Sącz". Nowy Sącz we wrześniu 1939 r."
11.12.2009 r. - P.Terebka na zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Piwnicznej przy współpracy z IPN w Krakowie, konferencji historyczno-naukowej pod hasłem "II Wojna Światowa na Sądecczyźnie", w rezydencji "Leśny Dwór" w Piwnicznej - Kosarzyskach, wygłosił referat "Uzbrojenie 1 Pułku Strzelców Podhalańskich we wrześniu 1939 r."

PRACA Z MŁODZIEŻĄ
W roku szkolnym 2008/2009 w XXXV edycji Olimpiady Historycznej (do której został włączony konkurs "Parlamentaryzm w Polsce) brali po raz kolejny uczniowie dr. W.Kruczka. D.Damian, U.Duda, A.Szczepanek oraz B.Wierzbicka brali udział w przygotowaniu i realizacji konkursu historycznego "Ziemia Sądecka - od przeszłości do współczesności", przygotowując równocześnie dzieci i młodzież ze szkół, w których pracują, do tego konkursu.
INNA DZIAŁALNOŚĆ
18 maja 2009 r. - Centrum Poczty ORJ w Nowym Sączu wydało kartkę pocztową "65. rocznica zdobycia Monte Cassino" według projektu L.Zakrzewskiego.
22 sierpnia 2009 r. - Centrum Poczty ORJ w Nowym Sączu wydało kartkę pocztową i pieczęć "100-lecie dworca PKP w Nowym Sączu 1909-2009", według projektu L.Zakrzewskiego. Z tej okazji została zorganizowana także poczta kolejowa dla filatelistów.
22 sierpnia 2009 r. - Centrum Poczty ORJ w Nowym Sączu wydało kartkę pocztową i pieczęć "120-lecie lokomotywowni w Nowym Sączu 1889-2009", według projektu L.Zakrzewskiego. Z tej okazji została zorganizowana także poczta kolejowa dla filatelistów.
29 sierpnia 2009 r. - Centrum Poczty ORJ w Nowym Sączu wydało kartkę pocztową "Rok Juliusza Słowackiego, 200. rocznica urodzin, 160. rocznica śmierci, 100-lecie pomnika w Żegiestowie-Zdroju", według projektu L.Zakrzewskiego.
1 września 2009 r. - Centrum Poczty ORJ w Nowym Sączu wydało kartkę pocztową "70. rocznica niemieckiej napaści na Polskę, 1939-1 września-2009", według projektu L.Zakrzewskiego.
17 września 2009 r. - Centrum Poczty ORJ w Nowym Sączu wydało kartkę pocztową "70. rocznica sowieckiej napaści na Polskę, 1939-17 września-2009" , według projektu L.Zakrzewskiego.
19 października 2009 r. - Centrum Poczty ORJ w Nowym Sączu wydało kartkę pocztową "25. rocznica męczeńskiej śmierci Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszko 19 października 2009", według projektu L.Zakrzewskiego.
29 października 2009 r. - Centrum Poczty ORJ w Nowym Sączu wydało 2 kartki pocztowe "100-lecie TOPR 29 października 2009", według projektu L.Zakrzewskiego.
10 listopada 2009 r. - Centrum Poczty ORJ w Nowym Sączu wydało kartkę pocztową z okazji 91. rocznicy odzyskania niepodległości; według projektu L.Zakrzewskiego.
6 grudnia 2009 r. - Centrum Poczty ORJ w Nowym Sączu wydało kartkę pocztową z okazji 95. rocznicy boju pod Marcinkowicami według projektu L.Zakrzewskiego.
11 grudnia 2009 r. - Centrum Poczty ORJ w Nowym Sączu wydało kartkę pocztową z okazji 95. rocznicy bitwy pod Limanową według projektu L.Zakrzewskiego.

WAŻNE INICJATYWY
Maria Kruczek i Władysław Kruczek zostali wybrani członkami honorowymi PTH, na nasz wniosek z 13.05.2009 r. przesłany do ZG PTH pismem PTH-NS/P-018/09. Fakt ten jest także znamienny tym, że uhonorowane zostały dwie osoby wywodzące się z jednego ośrodka.

5.01.2009 r. - L.Zakrzewski przekazał kolejarzom - związkowcom z Zakładu Linii Kolejowych PLK S.A. apel o włączenie się do akcji ufundowania 4 witraży i renowacji 4 istniejących w odnawianym kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu, jako wotum na 20-lecie odzyskania niepodległosci i 10-lecie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na Ziemi Sądeckiej i kanonizację św. Kingi. Apel ten przesłał także Marszałkowi Województwa Małopolskiego Leszkowi Zegździe i Andrzejowi Szkaradkowi z Małopolskiej "Solidarności".
9-11.02.2009 r. - Oddział PTH wystosował protest w sprawie zmiany patrona Gimnazjum nr 2 z Urszuli Kochanowskiej (nazwa funkcjonowała od ok. 80 lat) na ks. Jana Twardowskiego. W związku z tym prezes udzielił wywiadów telewizjom lokalnym (telewizji internetowej TV-NS, RTK, TVP Kraków), radiu RDN i "Jedynce" PR.
9.03.2009 r. - L.Zakrzewski przesłał drogą elektroniczną, na adres Prez. Miasta, członków Oddziału, dr. M.Korkucia z IPN i red. Molendowicza z "Dziennika Polskiego", interwencję ws. funkcjonującej w Nowym Sączu nazwy ulicy imienia komunistycznego "bohatera" Franciszka Zubrzyckiego - "Małego Franka". 12.03.2009 r. ukazała się notatka prasowa w powyższej sprawie (w "Dzienniku Nowosądeckim" - wkładce do "Dziennika Polskiego").
18.03.2009 r. - L.Zakrzewski w imieniu Oddziału PTH wystosował pismo na adres Prez.Miasta, wiceprezydentów, A.Szarka (Małej Galerii), J.Steca i red. Molendowicza z "Dziennika Polskiego", z inicjatywą ws. nazwania na 10. rocznicę śmierci Ewy Harsdorf - placu w centrum miasta imieniem Rodziny Harsdorf. 19.03.2009 r. ukazała się notatka prasowa w powyższej sprawie (w "Dzienniku Nowosądeckim" - wkładce do "Dziennika Polskiego").
24.03.2009 r. - L.Zakrzewski w imieniu Oddziału PTH przekazał A.Talarowi z Towarzystwa Miłośników Piwnicznej list intencyjny dotyczący akcesji PTH do projektu noszącego tytuł: "70 LAT PÓŹNIEJ. Szacunek do historii - pomostem między pokoleniami", na który TMP ma zamiar pozyskać środki finansowe z Norweskiego Mechanizmu Finansowego
9.04.2009 r. - L.Zakrzewski przesłał drogą elektroniczną do red. W.Molendowicza z "Dziennika Polskiego" interwencję nt. otynkowania niemieckiej wieży wartowniczej z okresu II wojny światowej, w murze zakładów NEWAG, przez co uszkodzony został zabytek architektury militarnej. Ukazała się notatka prasowa w powyższej sprawie (w "Dzienniku Nowosądeckim" - wkładce do "Dziennika Polskiego"). Służby konserwatorskie kontaktowały się z Oddziałem w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia karty tych obiektów.
12.05.2009 r. - proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, o. Józef Birecki SI poświęcił tablicę pamiątkową Ewy Harsdorf. Inicjatorem wykonania, projektantem układu tablicy i sponsorem wykonania tejże był Józef Stec. Treść ułożył L.Zakrzewski. Tablica została odsłonięta na budynku, w którym w latach 1963-1999 artystka mieszkała i tworzyła.
13.05.2009 r. - L.Zakrzewski w imieniu środowiska historyków skupionych w Oddziale PTH w Nowym Sączu, przesłał drogą mailową do Dyrektora MCK "Sokół" Antoniego Malczaka, zdecydowany protest przeciwko wyświetlaniu w kinie "Sokół" prowadzonym przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ dramatu wojennego "Opór" (tytuł oryginału: Defiance) w reżyserii Edwarda Zwicka, jako filmu zafałszowującego historię Polski. Z tej okazji udzielił wywiadów telewizji lokalnej RTK. 15.05.2009 r. ukazała się notatka prasowa w powyższej sprawie (w "Dzienniku Nowosądeckim" - wkładce do "Dziennika Polskiego") a 18.05.2009 r. materiał na ten temat.
24.06.2009 r. - L.Zakrzewski przesłał do "Dziennika Polskiego" i do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu opinię nt. publikacji rysunku znanego krakowskiego rysownika A. Mleczki, przedstawiającego pięć krów "rasy polskiej - czerwonej" przy złobie, które wypowiadają kwestię "Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żujemy!", z sugestią o znieważeniu hymnu narodowego. Prokuratura Okręgowa w Krakowie nie wszczęła śledztwa informując PTH o tej decyzji w sierpniu 2009 r.
3.07.2009 r. - B.Mściwujewska-Kruk - Redaktor Naczelna "Almanachu Muszyny", L.Zakrzewski i R.Ślusarek przy obecności Członka Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Józefa Zygmunta, dokonali skromnego, uroczystego wręczenia Honorowej Nagrody "SĄDECCZYZNA" im. Szczęsnego Morawskiego Jerzemu Leśniakowi za książkę "Szkoła Chrobrego 1908-2008". Starosta Sądecki przyznał autorowi "Srebrne Jabłko Sądeckie". Pamiątkową statuetkę Honorowej Nagrody "SĄDECCZYZNA" im. Szczęsnego Morawskiego przygotował znany sądecki konserwator zabytków J.Stec. W oprawie wykonanej z fragmentu zewnętrznej powierzchni dębowego drzewa o wymiarach 27 x 27 cm, wstawiona jest płyta z barwnego marmuru z wygrawerowanym i pokrytym prawdziwym złotem napisem: SĄDECCZYZNA nagroda im. Szczęsnego Morawskiego za najlepszą publikację dotyczącą dziejów i kultury Sądecczyzny AD 2009 i herbem Ziemi Sądeckiej. Drewno i kamień jako surowce naturalne symbolizują bogactwo przyrodnicze Ziemi Sądeckiej, a zarazem i trwałość tradycji. Nagroda ta była przyznana po raz drugi.
23.07.2009 r. - L.Zakrzewski przesłał drogą elektroniczną pismo do kierownictwa NEWAG-u, Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK S.A., PKP CARGO S.A. Południowego Zakładu Spółki, redakcji "Dziennika Polskiego", sekretariatu Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Prezydenta i Wiceprezydentów z propozycją wybudowania pomnika nowosądeckim kolejarzom - usytuowanego w hallu dworca bądź przed dworcem PKP w Nowym Sączu. Pomnik ten - postać maszynisty w pełnym umundurowaniu, idącego z typową kolejarską torbą (z okresu międzywojennego), w czapce, z dystynkcjami, naturalnej wielkości, został wykonany z brązu i ustawiony naprzeciw dworca kolejowego dn. 21.12.2009 r.
1.11.2009 r. - Członkowie Oddziału PTH brali udział w IX. kweście "Ratujmy Sądeckie Nekropolie" prowadzonej przez sądeckie stowarzyszenia na cmentarzu komunalnym w dniu 1 listopada. Wśród kwestujących z ramienia PTH byli: L.Migrała, G.First, S.Korusiewicz.

Nowy Sącz, 31 grudnia 2009 roku
Prezes Oddziału PTH w Nowym Sączu
mgr inż. Leszek Zakrzewski
Kalendarzyk

Kalendarzyk

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu