Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

LicznikDziałalność Sądeckiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym SączuSądeckie Patriotyczne Śpiewanie
Pomysł narodził się podczas zimowego wieczoru kolęd, którego gospodarzem był znany sądecki artysta - konserwator dzieł sztuki, Józef Stec. Tam to w zacnym gronie, znaleźli się o. Jacek Maciaszek SJ - proboszcz Parafii Świętego Ducha, Anna Bomba - kustosz działu historycznego z Muzeum Okręgowego, Sylwester Adamczyk - ceniony sądecki artysta fotografik, Marian Kulig - wiceprezes Sądeckich Wodociągów, Leszek Migrała - przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" i jednocześnie redaktor "Almanachu Sądeckiego", Robert Ślusarek - historyk sztuki, który zasiadł za klawiaturą keyboardu, Marek Urban z drukarni BAAD z małżonką, Zbyszek Wolanin z sądeckiego Skansenu, Leszek Zakrzewski - prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Propozycja skierowana przez Leszka Zakrzewskiego do zebranych, o konieczności zorganizowania takiego publicznego śpiewania - np. na Rynku lub placu kościelnym spotkała się z pozytywnym oddźwiękiem. - Plac już macie - obietnica ks. Jacka Maciaszka była jednoznaczna. Szybko przygotowane zostały teksty do śpiewnika, którego wydanie zasponsorowała znana z charytatywnych akcji, drukarnia BAAD. Przeważnie jest tak, że znamy jedną, maksimum dwie zwrotki pieśni, stąd konieczne było opracowanie śpiewnika, z którego bez problemów każdy uczestnik takiego śpiewania mógłby korzystać a który po zabraniu do domu stanowiłby nie tylko pamiątkę, ale przydał się także przy innych okazjach.
Pierwszy śpiewnik opracowali graficzne Józef Stec i Leszek Zakrzewski. Redakcję techniczną wykonał Marek Urban. Na plakacie zachęcającym do udziału w tej imprezie znalazła się Matka Boża z posągu zdobiącego plac przy kościele pw. Świętego Ducha.
Oprawy muzycznej na prośbę Roberta Ślusarka podjął się Tomasz Wolak, organista z parafii kolejowej - Najświętszego Serca Pana Jezusa, syn Stanisława Wolaka - długoletniego organisty kolejowej parafii, dyrygenta chóru im. Jana Pawła II przy tej parafii i wirtuoza muzyki organowej.
Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak; patronował on również nadal kolejnymi edycjami.


Pierwsze Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie rozpoczęło się 3 maja 2007 r. o godz. 19.00 na placu kościoła oo. Jezuitów w parafii pw. Świętego Ducha. Spotkanie prowadziła Małgorzata Grybel - z biura Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta Nowego Sącza. W chórku pod przewodem Tomasza Wolaka wystąpili Anna Bomba, o. Jacek Maciaszek SI, Józef Stec, Robert Ślusarek, Marek Urban, Marek Wcześny i Leszek Zakrzewski, dołączyli prezydent Ryszard Nowak, wiceprezydent Bożena Jawor i wicewojewoda małopolski Leszek Zegzda. Impreza zgromadziła ok. 300 osób, rozdano śpiewniki przygotowane i wydrukowane przez Drukarnię BAAD. Impreza zakończyła się ok. 20.30. Jak na pierwsze tego typu spotkanie frekwencja dopisała, a uczestnicy wynieśli do domu miłe wrażenia.I Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie


3 maja 2007 roku


 
plakatśpiewnik


II Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie


11 listopada 2007 roku


Kolejne śpiewanie zaplanowane zostało z okazji Święta Niepodległości 11 listopada 2007 roku, tym razem w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa ("kolejowej"), także u oo. jezuitów. Spotkanie to stanowiło jeden z elementów obchodów 110. rocznicy kościoła i 70. lecia parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Do tych rocznic nawiązywała grafika okładki śpiewnika, na którym znalazło się zdjęcie posągu Chrystusa dźwigającego krzyż, który znajduje się na placu kościoła. Pomnik jest pamiątką historyczną. Został ufundowany przez kolejarzy jako wotum za ocalenie miasta od zniszczeń podczas krótkiej okupacji Nowego Sącza przez wojska rosyjskie w listopadzie 1914 r. Postać Chrystusa wykonał sanocki artysta-rzeźbiarz Stanisław Piątkiewicz. Pomnik został poświęcony przez wicesuperiora kościoła, o. Józefa Hrubanta SI dnia 24 października 1916 r. Takie informacje mogli znaleźć na ostatniej stronie śpiewnika wszyscy, którzy przybyli na spotkanie. Patronat medialny objęło Radio Dobra Nowina.
Mimo niesprzyjającej pogody, o godz. 16.30 w sali widowiskowej parafii, rozpoczęło się "śpiewanie". Śpiewniki przygotowane specjalnie na tę okazję z zestawem pieśni legionowych i poświęconych Sercu Pana Jezusa, ufundowała i wydrukowała drukarnia BAAD w nakładzie 500 egzemplarzy. Rozprowadzono je pośród osób przybyłych na tę patriotyczną imprezę. Plakaty zostały wydrukowane także przez BAAD. Spotkanie prowadziła Małgorzata Grybel - z biura Rzecznika Prasowego Prezydenta Miasta. Na scenie sali widowiskowej, pod przewodem Tomasza Wolaka wystąpili: Anna Bomba, o. Józef Birecki SI - proboszcz parafii, Robert Ślusarek - świeżo upieczony dyrektor Muzeum Okręgowego i jednocześnie organista w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia MB, Marek Urban i Leszek Zakrzewski. Serwis fotograficzny zapewnił Paweł Majewski. Impreza zgromadziła jedynie ok. 90 osób, ale za to bardzo czynnie uczestniczących we wspólnym śpiewaniu.
Wykonano pieśni: Bywaj dziewczę zdrowe, Tam na błoniu, Z tej biednej ziemi, Jeszcze jeden mazur dzisiaj, Jak to na wojence ładnie, Serce Twe Jezu, My Pierwsza Brygada, Wojenko, wojenko, Maszerują strzelcy, Ułani, ułani, Pierwsza Kadrowa, Leguny w niebie, Jezu miłości Twej, Warczą karabiny, O mój rozmarynie, Pobłogosław Jezu drogi.
W przerwach pomiędzy kolejnymi częściami, A.Bomba, L.Zakrzewski i R.Ślusarek, przybliżali zebranym ciekawe fakty historyczne związane z bitwą pod Marcinkowicami, pobytem legionistów i Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu, z postacią Piłsudskiego, pamiątkami po Komendancie i legionistach w zbiorach Muzeum Okręgowego, postacią św. Elżbiety i jej obrazu i historią figury Pana Jezusa przed kościołem. Kilka rodzin przyszło z dziećmi w wieku szkolnym i między innymi za to właśnie na zakończenie dziękowała obecna na spotkaniu Bożena Jawor - wiceprezydent Miasta Nowego Sącza, wyrażając swoje uznanie dla organizatorów tego spotkania, podziękowanie dla O. Proboszcza i wszystkich zebranych. W niezapomnianej, ciepłej atmosferze, śpiewanie zakończyło się ok. 18.00. 
plakatśpiewnik


III Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie


3 maja 2008 roku


Najgorszy jest ponoć pierwszy rok, organizatorzy mieli go już za sobą. Chociaż odbyły się tylko dwie imprezy z tego cyklu, to konieczność kontynuowania tak rozpoczętego dzieła nie podlegała dyskusjom. Kolejny śpiewnik opracował L. Zakrzewski - tak pod względem treści jak i grafiki. Jak to już w niepisanej tradycji zostało, majowe spotkanie zostało zaplanowane u oo. jezuitów "w Rynku". Nowy proboszcz parafii, o. Andrzej Baran SI, z wielką sympatią odniósł się do tego pomysłu. W 2008 roku przypadała 45. rocznica koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia z kościoła Świętego Ducha. Koronacji pamiętnej, kiedy to na błoniach w Zawadzie, przy zgromadzeniu 300 tysięcy wiernych, Prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński w obecności biskupów, m.in. biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza i biskupa krakowskiego Karola Wojtyły, ozdabiał papieskimi koronami cudowny wizerunek. Śpiewnik nawiązywał do tego wydarzenia. Tytuł śpiewnika i całego spotkania ze względu na planowane uczczenie pamięci ks. Karola Antoniewicza, zmieniliśmy na "Chwalcie łąki umajone".
O godzinie 19.00 na dziedzińcu kościoła pw. Świętego Ducha u ojców jezuitów rozpoczęło się śpiewanie. Chórkowi jak zwykle przewodniczył niezawodny Tomasza Wolak. Tradycyjnie, u boku o. Andrzeja Barana SI - superiora wspólnoty u Św.Ducha i Bożeny Jawor - wiceprezydent miasta, wystąpili Anna Bomba, Robert Ślusarek, Marek Wcześny i Leszek Zakrzewski. I tradycyjnie już spotkanie było prowadzone przez Małgorzatę Grybel. Na placu zgromadziło się ok. 150 osób, także przyjezdnych spoza miasta!
Rozdano śpiewniki przygotowane i wydrukowane przez Drukarnię BAAD, sponsorowane w połowie przez Zarząd Miejski Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Nowym Sączu. Spotkanie rozpoczął proboszcz parafii pw. Świętego Ducha, o. Andrzej Baran SI od poświęcenia tablicy pamiątkowej ks. Karola Antoniewicza. Inicjatorem wykonania i wmurowania tablicy pamiątkowej, a także projektantem układu tablicy i sponsorem jej wykonania był Józef Stec. Treść ułożył Leszek Zakrzewski. Tablica została umieszczona od strony dziedzińca na murze ogrodzenia od ulicy Piotra Skargi, po prawej stronie od wejścia na plac kościelny. W swojej treści przypomniała także rocznicę I Sądeckiego Patriotycznego Śpiewania. Organizatorami imprezy byli parafia pw. Świętego Ducha, Muzeum Okręgowe, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" i PTH w Nowym Sączu. Patronat medialny objęło tradycyjnie RDN Małopolska.
Uczestnicy spotkania zaśpiewali: Chwalcie łąki umajone, Mazurek Trzeciego Maja, Marsz marsz Polonia, Z dawna Polski Tyś Królową, Pieśń konfederatów barskich, Jak szczęśliwa Polska cała, Gwiazdo śliczna, Wszystkie nasze dzienne sprawy, Hymn do miłości Ojczyzny, Królowej anielskiej śpiewajmy, Tysiąc walecznych, Matko Pocieszenia, Krakowiak Kościuszki, Boże coś Polskę. Ok. godz. 20.00 zaczął padać deszcz a zapadające szybko ciemności zmusiły do zakończenia imprezy.

 
plakatśpiewnik


IV Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie


11 listopada 2008 roku


W przyjętym harmonogramie, następne spotkanie przypadło we wtorek 11 listopada 2008 a rozpoczęło się o godz. 16.30, w sali widowiskowej parafii "kolejowej", pod hasłem "Witaj Jutrzenko Niepodległości". Impreza zorganizowana wspólnie przez parafię oo. Jezuitów pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Oddział Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Muzeum Okręgowe, przy wsparciu Drukarni FLEXERGIS, pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka, wpisała się w obchody 90-lecia odzyskania niepodległości i 90-lecia utworzenia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich.
Śpiewniki przygotowane specjalnie na tę okazję z zestawem pieśni legionowych i poświęconych Sercu Pana Jezusa, wydrukowała drukarnia FLEXERGIS w nakładzie 400 egzemplarzy dzięki sponsorowi - firmie NOVITUS SA; rozprowadzono je pośród osób przybyłych na tę patriotyczną imprezę. Plakaty zostały wydrukowane także przez FLEXERGIS (d. BAAD) i zostały rozwieszone na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Nowego Sącza i słupach ogłoszeniowych Muzeum Okręgowego.
Patronat medialny zaproponowaliśmy ponownie RDN Małopolska.
W zasadzie oprócz wprowadzenia kolejnych nowych pieśni do śpiewnika, nie zmieniło się wiele - spotkanie prowadziła Małgorzata Grybel, w chórku pod przewodem Tomasza Wolaka wystąpili: o. Józef Birecki SI - proboszcz parafii i Leszek Zakrzewski z córką Alicją.
Impreza zgromadziła ok. 75 osób, bardzo czynnie uczestniczących we wspólnym śpiewaniu. W programie znalazły się utwory: Idzie żołnierz, Odważny Polak na Marsowym Polu, Bywaj dziewczę zdrowe, Z tej biednej ziemi, Jeszcze jeden mazur dzisiaj, Pieśń powstańców 1863 r, Serce Twe Jezu, Tam na błoniu, Piechota, Przekorna dziewczyna, Nie ma to jak sapery - ta ostatnia z bardzo zaangażowanym udziałem dzieci, My Pierwsza Brygada, Pierwsza Kadrowa, Leguny w niebie, Jedzie na Kasztance, Warczą karabiny, Marsz lwowskich dzieci, Nie masz nad Leguna, Karpacka Brygada, Jędrusiowa dola, ponownie Sapery i na zakończenie Boże coś Polskę.
W przerwach pomiędzy kolejnymi częściami, Leszek Zakrzewski przybliżał zebranym ciekawe fakty historyczne związane z konfederacją barską, pobytem legionistów i Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu, odzyskaniem niepodległości w październiku 1918 r. w Nowym Sączu, utworzeniem 1 PSP. Dzieci w wieku szkolnym zajęły miejsce na pierwszej ławce i bardzo aktywnie uczestniczyły we wspólnym śpiewie. Na zakończenie pani Bożena Jawor - wiceprezydent Miasta Nowego Sącza, wyraziła swoje uznanie dla organizatorów tego spotkania i podziękowanie dla O. Proboszcza i wszystkich zebranych. Śpiewanie zakończyło się ok. 18.00.

 

V Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie


2 maja 2009 roku


W trzecim roku istnienia tej inicjatywy przypadał mały jubileusz. Zmieniony został termin imprezy, ze względu na kolizję z innym wydarzeniem artystycznym. O godzinie 19.00 na dziedzińcu kościoła pw. Świętego Ducha u ojców jezuitów rozpoczęło się jubileuszowe V Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie. W chórku, tym razem bez Tomka Wolaka, wystąpili: o. Andrzej Baran SI - superior wspólnoty u Świętego Ducha, Bożena Jawor - wiceprezydent miasta, o. Wojciech Łokieć SI, Robert Ślusarek - dyrektor Muzeum Okręgowego i Leszek Zakrzewski. Spotkanie było prowadzone przez Małgorzatę Grybel z Biura Prezydenta Miasta. Na placu zgromadziło się ok. 150 osób, także spoza miasta, a wśród nich wielu wiernych uczestników poprzednich spotkań. Rozdano śpiewniki przygotowane i wydrukowane przez Drukarnię FLEXERGIS, sponsorowane przez Zarząd Główny PTH. Spotkanie rozpoczął proboszcz parafii pw. Świętego Ducha, o. Andrzej Baran SI.
Impreza zorganizowana wspólnie z parafią pw. Świętego Ducha, Oddziałem Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", Muzeum Okręgowym, tradycyjnie pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka, trwała półtorej godziny.
Spotkanie, po raz pierwszy było filmowane przez Sądecką Telewizję Kablową RTK, która emitowała później na swojej antenie relację z imprezy.

Leszek Zakrzewski

 
plakatśpiewnik


VI Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie


11 listopada 2009 roku


VII Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie


3 maja 2010 roku
3 maja 2010 – O godzinie 19.00 na Placu 3-Maja, pod pomnikiem marszałka Stanisława Małachowskiego (naprzeciw kościoła pw. Świętego Ducha) rozpoczęło się VII Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie. Tym razem zostało zorganizowane, po przejęciu zadań organizacji, przez Miejski Ośrodek Kultury. Z ramienia PTH L. Zakrzewski przygotował i zestawił graficznie śpiewnik na tę okazję, przekazując go do drukarni FLEXERGIS. Organizatorzy nadali imprezie nową formułę, zatrudniając zespół i kapelę "Sądeczanie".

Zaczęło się od religijnego hymnu "Chwalcie łąki umajone". Po chwili rozległy się słowa: "Witaj majowa jutrzenko". Potem zabrzmiały kolejne utwory, m.in.: "Marsz, marsz Polonia", "Jak długo na Wawelu", "Rota", "Ojczyzno ma", "Wizja szyldwacha" i "Piękna jest sądecka ziemia".

Pieśni śpiewane przy wtórze kapeli i zespołu regionalnego "Sądeczanie" przeplatane były recytacjami i wokalnymi popisami grupy solistów z Miejskiego Ośrodka Kultury. Wieczór prowadzili Małgorzata Grybel i Janusz Michalik. Do mieszkańców miasta przemówiła wiceprezydent Bożena Jawor. W sumie odśpiewaliśmy piętnaście pieśni patriotycznych i religijnych, znanych w całej Polsce i typowo sądeckich, na nasza ludową nutę. Ich wyboru dokonał Leszek Zakrzewski, który przygotował specjalny śpiewnik wydrukowany dzięki funduszom Muzeum Okręgowego i Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana". Śpiewanie zostało zorganizowane przez parafię pw. Ducha Św. i św. Małgorzaty, Urząd Miasta, Muzeum Okręgowe, Civitas Christiana, Polskie Towarzystwo Historyczne. Książeczka została wydrukowana przez Flexergis.

Spotkanie było filmowane przez Sądecką Telewizję Kablową RTK.

VIII Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie


11 listopada 2010 roku
11 listopada 2010 – o godz. 16.30 w sali widowiskowej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (kolejowej) rozpoczęło się 8. Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie "Witaj Jutrzenko Niepodległości". Impreza zorganizowana wspólnie przez parafię oo. Jezuitów pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Oddział Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Muzeum Okręgowe, przy wsparciu Drukarni FLEXERGIS, pod patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka, wpisała się w obchody 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem, 240. rocznicy zajęcia Sądecczyzny przez Austrię, 180-lecia powstania listopadowego, 90. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, 90-lecia bitwy warszawskiej, 40-lecia masakry na Wybrzeżu, 30-lecia powstania "Solidarności" i 5. rocznicy odejścia Jana Pawła II. Śpiewniki przygotowane specjalnie na tę okazję z zestawem pieśni legionowych i poświęconych Sercu Pana Jezusa, wydrukowała drukarnia FLEXERGIS w nakładzie 250 egzemplarzy dzięki sponsorowi – firmie NOVITUS SA; rozprowadzono je pośród osób przybyłych na tę patriotyczną imprezę. Plakaty informujące o tej imprezie zostały wydrukowane także przez FLEXERGIS i zostały rozwieszone na słupach ogłoszeniowych Muzeum Okręgowego i miasta. Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak.

Spotkanie prowadził Leszek Zakrzewski, omawiając na wstępie wszystkie wspomniane wydarzenia.

Śpiewom przewodzili Tomasza Wolak i Leszek Zakrzewski – prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu. Impreza zgromadziła ok. 90 osób, bardzo czynnie uczestniczących we wspólnym śpiewaniu.

Zaśpiewano następujące utwory: Bogurodzica, Bywaj dziewczę zdrowe, Jeszcze jeden mazur dzisiaj, Z tej biednej ziemi, Pieśń powstańców 1863 r, Hej strzelcy wraz, Serce Twe Jezu, Wojenko wojenko, Piechota, Twemu sercu cześć składamy, Warczą karabiny, Jedzie jedzie na Kasztance, Kochajmy Pana, Białe róże, Dziś do ciebie przyjść nie mogę, Jezu miłości Twej, Serce w plecaku, Pobłogosław Jezu drogi, Modlitwa obozowa, Deszcz jesienny i na zakończenie Boże coś Polskę. W przerwach pomiędzy kolejnymi częściami, L.Zakrzewski przybliżał zebranym ciekawe fakty historyczne związane z odzyskaniem niepodległości, pobytem legionistów i Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu, powstaniem listopadowym, sądeckimi powstańcami styczniowymi i cmentarzami w Nowym Sączu, partyzanckimi i kuriersko-przerzutowymi szlakami w Beskidzie Sądeckim oraz niektórymi pieśniami. Śpiewanie zakończyło się o 18.00.

X JUBILEUSZOWE Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie


11 listopada 2011 roku
11 listopada 2011 – o godz. 16.30 w sali widowiskowej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (kolejowej) rozpoczęło się 10. Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie "Witaj Jutrzenko Niepodległości". Impreza zorganizowana wspólnie przez parafię oo. Jezuitów pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Oddział Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, Muzeum Okręgowe, przy wsparciu Drukarni FLEXERGIS. Śpiewniki przygotowane specjalnie na tę okazję z zestawem pieśni legionowych, "solidarnościowych" i poświęconych Sercu Pana Jezusa, wydrukowała drukarnia FLEXERGIS w nakładzie 250 egzemplarzy dzięki sponsorowi – firmie NOVITUS SA; rozprowadzono je pośród osób przybyłych na tę patriotyczną imprezę. Plakaty informujące o tej imprezie zostały wydrukowane także przez FLEXERGIS i zostały rozwieszone na słupach ogłoszeniowych Muzeum Okręgowego, tablicach ogłoszeń parafii i szkół. W tym roku, ze względów oczywistych nie zabiegaliśmy o patronat prezydenta Miasta Nowego Sącza nad imprezą. Z okazji małego jubileuszu, Muzeum Okręgowe przygotowało wydawnictwa, którymi zostały obdarowane osoby przybyłe na imprezę.

Spotkanie prowadził Leszek Zakrzewski, omawiając na wstępie wszystkie wspominane wydarzenia.

Śpiewom przewodzili Tomasza Wolak i Leszek Zakrzewski – prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu. Impreza zgromadziła ok. 100 osób, bardzo czynnie uczestniczących we wspólnym śpiewaniu.

Zaśpiewano następujące utwory: Odważny Polak na marsowym polu, Wąwóz Somosierry, Warszawianka 1831 roku, Jeszcze jeden mazur dzisiaj, Z tej biednej ziemi, Pieśń powstańców 1863 r, Warczą karabiny, Piechota, Jedzie na Kasztance, Pierwsza Kadrowa, Leguny w niebie, Marsz lwowskich dzieci, Do bytomskich strzelców, Dziś do ciebie przyjść nie mogę, Jędrusiowa dola, Żeby Polska była Polską, Ojczyzno ma i na zakończenie Boże coś Polskę. Śpiewanie zakończyło się o 18.00 i zyskało sporą sympatię nowego proboszcza parafii o. Stanisława Jopka SI, który jak to powiedział – nie spodziewał się, że nasze śpiewanie ma taki poziom i taką oprawę.

XII Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie


11 listopada 2012 roku


XIV Sądeckie Patriotyczne Śpiewanie


11 listopada 2013 roku

Kalendarzyk

Kalendarzyk

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu