Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

Licznik12 kwietnia 2013 r. w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu odbyła się sesja historyczno-edukacyjna "ROK 1863", zorganizowana przez Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu i II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej.

Sesja została przygotowana przez nauczycieli członków PTH i uczniów II LO, w ramach projektu edukacyjnego "Echa powstania styczniowego w Małopolsce - ludzie i miejsca", realizowanego przez Forum Małopolskich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego Limanowa - Nowy Sącz - Nowy Targ - Tarnów, pod honorowym patronatem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Borusewicza, Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy i Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. dr. hab. Jana Szymczaka.

Patronat medialny nad sesją, w której uczestniczyło prawie 150 osób zainteresowanych problematyką sprawował portal i miesięcznik "Sądeczanin", na obrady do II LO przybył red. Henryk Szewczyk.

Z zaproszonych gości przybyli Stanisław Szudek - Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie, Magdalena Dyląg - prezes Oddziału PTH w Limanowej, Robert Kowalski - prezes Oddziału PTH w Nowym Targu, Jadwiga Jastrzębska - prezes Towarzystwa Miłośników Łącka, Michał Mółka - z Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Andrzeja Romanka, dh Maria Lorek z harcerzami, Pan Jacek Tomasik z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza i Pan Władysław Krzyżak z VI LO im. Bolesława Barbackiego wraz z uczniami. Z PTH niezawodnie wziął udział w sesji Jan M. Ruchała i Paweł Terebka.
Plan sesji: 1. Powitanie zaproszonych gości przez mgr Dorotę Smagę - Dyrektora Szkoły 2. Słowo wstępne Prezesa Oddziału PTH w Nowym Sączu - Leszka Zakrzewskiego

Prowadzenie przejął mgr Antoni Szczepanek, emerytowany nauczyciel historii z II LO. W swoim wystąpieniu przypomniał tragedię katyńską 1940 i smoleńską 2010. Uczestnicy sesji minutą ciszy uczcili pamięć pomordowanych w Katyniu i ofiar Smoleńska.

3. Ref. 1: Sytuacja geopolityczna ziem polskich przed powstaniem styczniowym, Referat opracował Dariusz Dziubacki, kl. 2 I; referat wygłosił Tomasz Wideł z kl. 2 I, opieka: mgr Aleksandra Opalska;
4. Ref. 2: Wybuch i przebieg powstania styczniowego. Referat opracowały: Ewelina Główczyk, Anna Michura, kl. 2 G; referat wygłosiła Ewelina Główczyk, opieka: mgr Dorota Damian
5. Ref. 3: Sylwetki dowódców wojskowych oraz cywilnych kierowników powstania. Referat opracowały i wygłosiły: Klaudia Janikowska, Zuzanna Fedczyna, kl. 1 H, opieka: mgr Jerzy Horowski
6. Ref. 4: Sądecczyzna wobec powstania styczniowego. Referat opracowali i wygłosili: Eliza Czepiel, Tomasz Król, kl. 2 H, opieka: mgr Krzysztof Siemion
7. Ref. 5: Tradycja powstania styczniowego jako źródło patriotyzmu. Referat opracował i wygłosił Mateusz Stelmach, kl. 1 L, opieka: mgr Anna Leśniak;
8. Ref. 6: Ślady powstania 1863 roku na terenie Ziemi Sądeckiej. Referat opracowali: Anna Głąbowska i Jakub Jurowicz, kl. 1 E, referat wygłosił Jakub Jurowicz, opieka: dr Maria Kruczek

Do każdego referatu wykonana została prezentacja multimedialna przez uczniów kl. 2 F: Michała Czyżowskiego, Arkadiusza Matusika, Piotra Szczygła i Radosława Polaka - opieka: mgr Bogdan Potoniec.

Na zakończenie zabrał głos Pan Jacek Tomasik z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza. Wspomniał o udziale uczniów I Gimnazjum i Liceum w powstaniu styczniowym. Pogratulował organizacji sesji w II LO i zapowiedział sesję w I LO poświęconą patronowi szkoły.

Autorzy referatów i prezentacji oraz ich opiekunowie otrzymali książki i pamiątkowe dyplomy. Nagrody zostały ufundowane przez: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Urząd Miasta Nowego Sącza, Instytut Pamięci Narodowej o/ Kraków, Oddział PTH w Limanowej, Oddział PTH w Nowym Targu i kol. Jerzego Horowskiego.
Dorota Smaga Dyrektor II LO wręczyła wydawnictwa szkoły prezesom Oddziałów PTH i Towarzystwa Miłośników Łącka.
Sesji towarzyszyła wystawa: "Zapomniani bohaterowie powstania styczniowego w Galicji", przygotowana przez Forum Małopolskich Oddziałów PTH (Limanowa, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów). Część dotyczącą Nowego Sącza i okolic została merytorycznie i graficznie opracowana przez Bogana Potońca i Leszka Zakrzewskiego.

Partnerem Oddziału PTH w Nowym Sączu w działaniach dotyczących upamiętnienia 150. rocznicy powstania styczniowego, organizowanych na terenie Nowego Sącza, jest Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, stąd też wystawa ta będzie również prezentowana w Muzeum Okręgowym (Domu Gotyckim) przy ul. Lwowskiej 3 w terminie od 26 kwietnia do 23 czerwca 2013 r. Koordynacją prac podczas przygotowania sesji zajmowała się dr Maria Kruczek.
Kalendarzyk

Kalendarzyk

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu