Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

LicznikGaleria1 fotografii | Galeria2 fotografii

13 grudnia 2011 r. w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu odbyła się sesja historyczno-edukacyjna "100 lecie harcerstwa na Sądecczyźnie", zorganizowana przez Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej, przy wsparciu ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Nowy Sącz im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej.

Sądeckie media reprezentował tygodnik i portal internetowy "Sądeczanin".

Sesję rozpoczęła pani Dorota Smaga dyrektor II LO witając gości oraz licznie zgromadzonych harcerzy z dh. harcmistrz Haliną Śliżewską-Ściórka zastępcą Komendanta Hufca i dh. Adamem Mazurem ze Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu na czele. W spotkaniu uczestniczyli harcerze z "Czarnej Jedynki" i Akademickiego Liceum Jezuickiego. Następnie prowadzenie przejął Antoni Szczepanek (PTH), który zapoznał zgromadzonych z programem sesji, powitał także prasę, media, byłych i obecnych nauczycieli i uczniów szkoły, przedstawicieli z innych szkół, itp. Podał informację o wystawie i stoisku Poczty Polskiej, na którym można było nabyć kartki pocztowe o tematyce rocznicowej i stemplować je okolicznościową pieczęcią.

Uczestnicy sesji odśpiewali hymn harcerski, po którym bezpośrednio dh Dorota Wolanin i dh Bogusław Wawrzyniak przekazali dyrektor szkoły Światełko Betlejemskie. Zgromadzeni minutą ciszy uczcili ofiary stanu wojennego w 30. rocznicę tych tragicznych wydarzeń.

Pierwszy referat Powstanie światowego skautingu przygotowały i wygłosiły uczennice klasy 3b: Dominika Bodziony, Katarzyna Czerw, Kinga Łoboda, Aleksandra Różańska; nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Opalska - PTH)

Historia skautingu rozpoczyna się w Wielkiej Brytanii początkiem XX wieku, i jest nierozerwalnie połączona z osobą Roberta Baden-Powella. Ten to człowiek stwierdził, że rozwój umysłowy owszem, jest ważny, ale dlaczego nie postawić również na rozwój emocjonalny? Tak zrodził się pomysł, aby wychowywać dzieci uczące wykorzystywać wyobraźnię i budząc w nich wrażliwość. Początkowo skupiano się jedynie na chłopcach, nie bardzo dopuszczano myśl, że dziewczęta również mogłyby przynależeć do tego typu organizacji. Aby spopularyzować swój pomysł, pan Baden - Powell wiele podróżował w obrębie swojego kraju, wygłaszając wiele przemów, rozmawiając z miejscową młodzieżą. Odkrywał przed nimi nowe możliwości, tajemnice jak przetrwać w ciężkich warunkach oraz jak pomagać bliźnim w potrzebie. Po powstaniu pierwszych chłopięcych drużyn, przyszła pora również i na dziewczynki. Ich symbolem stała się złota koniczynka na niebieskim tle, która symbolizować miała słońce na niebie. Jej trzy listki oznaczają trzy przyrzeczenia harcerskie: wierność Bogu, posłuszeństwo prawu i pomoc bliźnim.

Drugi referat Powstanie ruchu skautowego na ziemiach polskich przygotowały i wygłosiły: Agnieszka Mróz, kl. 1f oraz Marta Wańczyk, kl. 1h; nauczyciel prowadzący: mgr Krzysztof Siemion)

Sytuacja ciekawa, ponieważ pan Andrzej Małkowski - działacz polskiego ruchu niepodległościowego - jako karę za spóźnienie, musiał przetłumaczyć z języka angielskiego, książkę Roberta Baden - Powella właśnie o skautingu. Tak oto inicjatywa została przejęta i 22 V 1911 r. powstaje Komenda Skautingu. Nasza własna, Polska. Wkrótce po tym można już słyszeć wiele na temat III Drużyny im. Emilii Plater, Zastępu Kruków, Zastępu Wyrobek i wielu innych, ponieważ harcerstwo w Polsce rozwijało się bardzo prężnie. Młodzież była nadzwyczaj chętna przystępować do zgromadzeń lokalnych (warto w tym momencie wspomnieć książkę Eugeniusza Piaseckiego pt. "Harce polskiej młodzieży", która to wiele wniosła do terminologii i tradycji harcerskiej). Kilka lat potem powstaje Związek Harcerstwa Polskiego, funkcjonujący pod tą nazwą aż do dnia dzisiejszego.

Trzeci referat Powstanie i rozwój skautingu na Sądecczyźnie przygotowała i wygłosiła Joanna Leszczyńska, kl. IIb; nauczyciel prowadzący: mgr Jerzy Horowski (PTH)

Niedługo po odwiedzinach pana Małkowskiego w sądeckim Sokole, kilkunastu uczniów szkół gimnazjalnych domagało się utworzenia w naszym regionie czegoś na ten kształt. Tak powstała Czarna Jedynka, zrzeszająca uczniów I i II gimnazjum w Nowym Sączu. Była ona Pierwszą Nowosądecką Drużyną Skautową im. Stefana Czarnieckiego. Nadeszły takie czasy, że druhowie musieli odejść do wojska, więc aktywność harcerzy bardzo spadła, nastąpił kryzys. Jego odbudową zajął się Piotr Zieliński. Po raz pierwszy harcerze mogli wyjechać na letnią kolonię do Przysietnicy w roku 1919. Od tamtej chwili wszystko szło w dobrą stronę, harcerzy przybywało a na horyzoncie nie pojawiały się nowe problemy.

Głos zabrał były komendant Hufca hm dr Wiesław Mieckowski, który przypomniał dwa ważne nazwiska dla sądeckiego harcerstwa: dh Zofii Kubisz i druha Krokowskiego, którzy za to, iż śmieli należeć do harcerstwa, zostali skazani na Aushwitz. Los chciał, że obydwojgu szczęśliwie udało się przeżyć.

Następiła 20 minutowa przerwa na kawę, herbatę i ciastka, podczas której uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z bogatą wystwą pamiątek: starymi archiwami, księgami, kronikami, licznymi fotografiami oraz licznymi insygniami harcerskimi.

Po przerwie, kolejny czwarty referat: Harcerska służba Ojczyźnie w latach 1939 - 1945 wygłosiły: Aleksandra Fedczyna, Joanna Konstanty oraz Karolina Pawłowska z klasy 2j; nauczyciel prowadzący: mgr Dorota Damian (PTH).

Zaraz po wybuchu wojny, na terenie Polski zaczęły aktywnie działać oddziały harcerskie. Powstały Szare Szeregi, które skupiały młodzież chętną do pomocy każdemu rodakowi i ojczyźnie. Dziewczęta opowiedziały nam głównie o akcjach, którymi wsławiły się poszczególne grupy. Najważniejsze z nich, które zostały mi w pamięci to: wysadzanie pociągów, akcja pod Arsenałem, akcja Kutschera, "Taśma" (w czasie której zginął znany chyba wszystkim bohater "Kamieni na Szaniec" - "Zośka"). Wspomniana została także postać Aleksandra Kamińskiego, za którego to zachętą młodzież rysowała na ścianach znak Polski Walczącej oraz pisała antyniemieckie teksty. Plus oczywiście aktywna pomoc Żydom. Jest się czym chwalić. Gdy zakończył się ten referat, przyszedł czas na pytanie: Jak wyglądała powojenna odbudowa ZHP? Jak mówiły nam dziewczyny, w szeregach harcerzy nadal panowały nastroje konspiracyjne, mimo iż wojna skończyła się. Odgórnie rozpoczęto bowiem proces likwidacji ZHP, zaczęło się od połączenia oddziałów żeńskich i męskich w jedno. Ograniczano rolę druhów, zrywano ze sportowym duchem, zamieniono nawet krzyż harcerski na "czuwajkę". Gdy sprawy zaszły za daleko, ZHP zeszło do podziemia, zachowując harcerską tradycję i pamiątki. W 1956 r. pojawiła się szansa na reaktywację - i udało się! Przywrócono mundur, lilijkę oraz upragniony krzyż.

Piąty referat ZHP 1945 - 1989 przygotowały i wygłosiły: Daria Choma, Magdalena Małek, Zuzanna Szczypuła, kl. IIe; nauczyciel prowadzący: mgr Anna Leśniak (PTH)

Szóstyty referat Druhna Bronisława Szczepańcówna - w służbie harcerstwu przygotowali i wygłosili: Kamil Migacz, Piotr Nowak, Jakub Zając, kl. IIj; nauczyciel prowadzący: mgr Dorota Damian (PTH).

Bronisława Szczepańcówna była ona absolwentką Ii LO w Nowym Sączu, następnie nauczycielem, wychowawcą młodzieży. Oraz oczywiście druhną. Nauczała tajnie przez kilka lat, a swoją postawą została odznaczona kilkakrotnie różnego typu orderami i odznaczeniami

Ostatni temat Harcerstwo w II LO w Nowym Sączu przygotowała i wygłosiła Agnieszka Twardy, kl. IIb; nauczyciel prowadzący: mgr Jerzy Horowski (PTH)

Harcerstwo w II LO w Nowym Sączu wiążę się z nazwiskami Bronisławy Szczepańcówny, Heleny Rams, Alfredy Górki, Tadeusza Ogorzałka, Anny Kutowskiej oraz Anny Wawrzyniec. Obecnie przy II LO nie działa żadna grupa, a uczniowie przynależą do Czarnej Jedynki.

Uzupełnieniem sesji były wystąpienia uczestników. Dh Halina Harcuła (z domu Lipcówna) przypomniała o ruchu zuchowym i organizacji drużyn w Nowym Sączu. Sądziwy dh Zagata barwnie opowiadał o harcerstwie w Piwnicznej. Dh Bogusław Wawrzyniec przypomniał szczegółowo działalność harcerstwa w II LO w czasie kiedy był drużynowym i przywołał akcje "Tedy chadzała historia" i "Harcerskie posiady z piosenką", na które przyjeżdżali harcerze z całej Polski.

Na zakończenie w imieniu prezesa Leszka Zakrzewskiego głos zabrała sekretarz Oddziału dr Maria Kruczek, która serdecznie dziękowała wszystkim przybyłym, wygłosiła kilka słów na temat pamiątek, które można było podziwiać na wystawach, podsumowała sesję. Szczególne podziękowanie dla M. Kruczek za wielokrotną organizację sesji edukacyjno-historycznych w II LO przekazał wiceprezes Odziału Bogdan Potoniec. Następnie wspólnie z wiceprezesem odziału Bogdanem Potońcem i Antonim Szczepankiem wręczyła wszystkim uczniom i nauczycielom przygotowywującym sesję dyplomy przygotowane przez prezesa OPTH w Nowym Sączu mgra inż. Leszkja Zakrzewskiego i upominki książkowe ufundowane przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu.

Sesji towarzyszyła wystawa pamiątek - kronik, książek, broszur, plakatów, odznak i in. związanych z działalnością harcerzy ze zbiorów Hufca Nowy Sącz, harcerzy z Nowego Sącza, M. Kruczek i biblioteki II LO.
Wystawę i scenografię przygotowały mgr Dorota Damian i mgr Aleksandra Opalska.

W czasie spotkania w II LO można było również nabyć księżkę prof. Józefa Lipca pt. "Harcerski szlak", Kraków 2011 rekomendowaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa.

Na korytarzu przed wejściem na salę było czynne stoisko Poczty Polskiej z kartkami pocztowymi o tematyce historycznej. Z okazji sesji została wykonana specjalna pieczęć, którą można było ostemplować zakupione kartki.

Przygotowanie prezentacji multimedialnych do referatów pilotował i zorganizował mgr Bogdan Potoniec (PTH) a koordynowała projekt dr Maria Kruczek (PTH).
Kalendarzyk

Kalendarzyk

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu