Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

Licznik

Partyzancka Sądecczyzna 1939-1945

27 października 2006 r.

Celem historyczno-edukacyjnej sesji było przybliżenie zainteresowanym, a szczególnie młodzieży, partyzanckiej przeszłości Sądecczyzny, spotkanie z uczestnikami tych wydarzeń i uczczenie pamięci najsłynniejszego partyzanta Sądecczyzny, mjr. Juliana Zubka ps. "Tatar" w 25. rocznicę jego śmierci.

Sesja zorganizowana została w auli II Liceum Ogólnokształcąceg im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu, w której licznie zgromadzili się kombatanci, członkowie PTH, przewodnicy beskidzcy, nauczyciele i młodzież szkolna. Gościem honorowym była żona Juliana Zubka, Maria - "Tatarzyna", siostra słynnego sądeckiego kuriera Romana Stramki Jadwiga Wolanin i Irena Styczyńska, honorowa obywatelka Nowego Sącza. W sesji uczestniczył również prof. dr hab. Andrzej Chwalba wiceprezes Zarządu Głównego PTH, który w imieniu władz Towarzystwa uhonorował mgr. Tadeusza Dudę i mgr. Mariana Piwowara dyplomami uznania.
Obrady prowadził mgr Józef Słowik. Referaty i prezentacje multimedialne zostały przygotowane przez młodzież II LO pod kierunkiem nauczycieli: mgr. Jerzego Horowskiego, dr. Władysława Kruczka, mgr Jadwigi Matczyńskiej-Żuchowicz, mgr Teresy Michalik, mgr Aleksandry Opalskiej i mgr. Bogdana Potońca.


Zaprezentowane zostały następujące tematy:

Powstanie i rozwój SZP/ZWZ/AK na Sądecczyźnie
Roman Stramka - sądecki kurier
Zbrojne działania partyzanckie na Sądecczyźnie
Por. Julian Zubek "Tatar" i działalność partyzanckiego oddziału "Tatara" 1944-1945
Polskie podziemie zbrojne na Sądecczyźnie po 1945 roku.


Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali również wystąpień Jadwigi Wolanin, Marii Zubkowej, Ireny Styczyńskiej i kombatanta Eugeniusza Konstantego. Była to pouczająca lekcja historii

Sesję uzupełniła wystawa książek i dokumentów dotyczących działań partyzanckich na Sądecczyźnie, przygotowana przez bibliotekę szkolną II LO. Można było również obejrzeć eksponaty "partyzanckie" (radiostacja, elementy umundurowania), wypożyczone ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Starym Sączu.

Dekoracje przygotowano według koncepcji i pod kierunkiem J. Matczyńskiej-Żuchowicz. Uczestnicy obrad, a szczególnie kombatanci, ze wzruszeniem wysłuchali okolicznościowego programu artystycznego, wykonanego przez młodzież II LO pod kierunkiem mgr Marii Drożdżak. W czasie spotkania czynne było stoisko Poczty Polskiej, która wydała kartkę z podobizną por. Juliana Zubka i okolicznościowy stempel.

Podsumowania obrad dokonał mgr inż. Leszek Zakrzewski inicjator sesji. Całością spraw związanych z organizacją sesji zajmowała się dr Maria Kruczek.Galeria fotografii

Kalendarzyk

Kalendarzyk

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu