Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

Licznik

350. rocznica wyzwolenia miasta Nowego Sącza spod najazdu szwedzkiego

7 grudnia 2005 r.


Na świętą Łucą - Szweda młócą

"Radość zwycięskie krasiła oblicza
Wszyscy stanęli koło Wąsowicza,
A ten im począł opowiem staroście
Jakoście dzielnie bili się waszmoście.
Imieniem króla: górą Sądeczanie..."

- pisał w poemacie "Dziewczę z Sącza" - Mieczysław Romanowski


13 grudnia przypadła 350. rocznica wyzwolenia Nowego Sącza spod okupacji szwedzkiej. Historia wyznaczyła naszym przodkom poczesne miejsce w walce obrończo-wyzwoleńczej z najeźdźcą zza Bałtyku. Zbrojne wystąpienie sądeczan (13 dni przed uwolnieniem Częstochowy) zapoczątkowało oswobodzenie kraju.
Kiedy cała Polska znajdowała siępod władzą Szwedów, kiedy tylko twierdza jasnogórska stawiała bohaterski opór najeźdźcom - mieszkańcy Nowego Sącza przy pomocy włościan z Nawojowej, Podegrodzia i Brzeznej zadali Szwedom klęskę, zmusili do opuszczenia miasta. Obok walecznej, niezdobytej Częstochowy, sądecki zryw wpłynął na rozbudzenie sumienia i honoru narodowego, wywarł wpływ na dalszy tok prowadzenia wojny ze Szwedami.
Szwedzki najazd przerwał rozkit, trwający od chwili założenia miasta. Nowy Sącz do kończa I Rzeczypospolitej nie podniósłsie z upadku. Podobnie wiele innych miast w Polsce. Szwedzi zagrabili wiele dóbr kultury, spustoszyli sporą częśćkraju. Do dzisiaj w wielu szwedzkich placówkach muzealnych wśród eksponatów jest sporo poloników, zagrabionych przezwojska Karola Gustawa.

Sesja zorganizowana została w auli II Liceum Ogólnokształcąceg im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu, w której licznie zgromadzili się członkowie kombatanci, PTTK i PTH, przewodnicy beskidzcy, nauczyciele i młodzież szkolna. Gościem honorowym była Irena Styczyńska, honorowa obywatelka Nowego Sącza, obecny był również wicestarosta sądecki Krzysztof Michalik, członek Rady Miasta Nowego Sącza Marek Oleniacz - dyrektor Wydziału Oświaty UM, prezes Koła przewodników PTTK o/Nowy Sącz Wiesław Piprek. W sesji uczestniczył również Robert Kowalski prezes Oddziału PTH w Nowym Targu.
Obrady prowadził mgr Józef Słowik. Referaty i prezentacje multimedialne zostały przygotowane przez młodzież II LO pod kierunkiem nauczycieli: mgr. Jerzego Horowskiego, dr. Władysława Kruczka, mgr Jadwigi Matczyńskiej-Żuchowicz, mgr Teresy Michalik, mgr Aleksandry Opalskiej i mgr. Bogdana Potońca.

Referaty, wsparte prezentacjami multimedialnymi wygłosili:

Sytuacja geopolityczna w Europie Środkowej i wzrost dominacji Królestwa Szwedzkiego w II połowie XVII wieku. Geneza wojny polsko-szwedzkiej - Beata Justyna Giercuszkiewicz (uczennica II LO)
Działania wojenne na terenie Rzeczypospolitej w latach 1655 - 1660 - Maciej Łanik (uczeń II LO)
Szwedzi w Nowym Sączu - Katarzyna Anna Bednarska (uczennica II LO)
Wojsko polskie w dobie potopu - Leszek Zakrzewski (PTH Nowy Sącz)

Okolicznościową kartkę pocztową, zaprojektowaną przez Leszka Zakrzewskiego, upamiętniającą 350. rocznicę wyzwolenia Nowego Sącza spod najazdu szwedzkiego wydała Poczta Polska.

Galeria fotografii

Kalendarzyk

Kalendarzyk

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu