Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

Licznik
Program edukacyjny

"Echa powstania styczniowego w Małopolsce - ludzie i miejsca"Program edukacyjny został przygotowany i będzie realizowany przez Forum Małopolskich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego, które w skali kraju pozostaje najważniejszą, powszechna organizacją skupiającą historyków polskich. Forum tworzą aktualnie Oddziały PTH z: Limanowej, Nowego Sącza, Nowego Targu i Tarnowa.

Cel projektu koncentruje się na upamiętnieniu 150. rocznicy powstania styczniowego w Małopolsce poprzez upowszechnianie wiedzy historycznej i ukazanie losów społeczeństwa polskiego pod zaborami, przede wszystkim zaś zaprezentowanie wkładu galicyjskiej ludności w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości.

Projekt zostanie zrealizowany w okresie od 15 stycznia do 30 listopada 2013 r. Ma on charakter programu edukacyjnego, którego inaugurację zaplanowano 14 marca 2013 r. w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej w Limanowej a zakończenie w Muzeum Okręgowym w Tarnowie.

Na program składać się będzie kilkanaście zadań o charakterze i zasięgu regionalnym, czyli małopolskim oraz lokalnym (Limanowa, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów). W ramach działań regionalnych przewidziano 3 zdania: 1) Wystawę czasową pt. "Zapomniani bohaterowi powstania styczniowego w Galicji", która będzie prezentowana w czterech miejscowościach: Limanowej, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie 2) Konferencja naukowa w Tarnowie z udziałem specjalistów w zakresie dziejów powstania styczniowego. Jej tematyka będzie koncentrować się na galicyjskich konotacjach powstania styczniowego 3) Publikacja naukowa uzupełniona płytą DVD z zapisem multimedialnym wystawy.

W ramach działań o zasięgu lokalnym zaplanowano 6 zadań w tym sesje edukacyjne (3), wykłady (3) konkursy (4), wycieczkę (1), wystawę pokonkursową (1), koncert chóru (1). Planuje się organizację 3 sesji edukacyjno-historycznych w Limanowej, Nowym Sączu i Nowym Targu, z udziałem uczniów szkół ponadgimnazjalnych w myśl idei "uczniowie dla uczniów" oraz zawodowych historyków. Planuje się również organizację trzech wykładów historycznych dla młodzieży w Nowym Targu. Ponadto, przewidziano cztery konkursy: fotograficzny, historyczny, plastyczny, na esej, skierowane do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjlanej. Podczas inauguracji programu w Limanowej zaplanowano koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Chóru Mieszanego Canticum Iubilaeum.

Realizację projektu wspierają instytucje Województwa Małopolskiego: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu i Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Krakowie Filia w Nowym Targu.
Honorowy Patronat nad projektem

"Echa powstania styczniowego w Małopolsce - ludzie i miejsca" objęli:

Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polski

Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego

Jan Szymczak – Prezes Polskiego Towarzystwa HistorycznegoMiło nam poinformować, iż zaproszenie do Komitetu Naukowego projektu "Echa powstania styczniowego w Małopolsce - ludzie i miejsca" przyjęli: prof. dr hab. Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński), ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Eugeniusz Niebelski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie), dr hab. Lidia Małgorzata Michalska-Bracha - prof. UJK, (Uniwersytet Jana Kazimierza w Kielcach), dr hab. Edmund Juśko - prof. KUL (Katolickie Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie).W 2013 roku jednym z najważniejszych motywów w działalności Polskiego Towarzystwa Historycznego będą przedsięwzięcia związane ze 150. rocznicą powstania styczniowego. Warto przypomnieć, iż 3 sierpnia 2012 r. Senat RP przyjął uchwałę o ustanowieniu roku 2013 - "Rokiem Powstania Styczniowego".


Rocznica powstania styczniowego pod patronatem Prezydenta RP
Filmik o Powstaniu Styczniowym. Dużą jego część stanowią sceny z bardzo dobrego lecz mało znanego filmu "Szwadron" w reżyserii Juliusza Machulskiego.Kalendarzyk

Kalendarzyk

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu