Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

Licznik

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia komisji konkursu "ZIEMIA SĄDECKA - od przeszłości do współczesności" - edycja 2009, powiatowego konkursu wiedzy historycznej zorganizowanego 10 czerwca 2009 roku

Organizatorami w roku szkolnym 2008/2009 projektu dla dzieci i młodzieży pn. "ZIEMIA SĄDECKA - od przeszłości do współczesności" - edycja 2009, powiatowego konkursu wiedzy historycznej, są:
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,
Gimnazjum nr 2 w Nowym Sączu,
Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Nowym Sączu,
Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu,
PTH w Nowym Sączu,
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu,
Stowarzyszenie "DLA MIASTA,"
Urząd Miasta Nowego Sącza,
Związek Sądeczan,

III etap konkursu realizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego, Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Starosty Nowosądeckiego.

W dniu 10 czerwca 2009 r. w Miasteczku Galicyjskim (Sądecki Park Etnograficzny), przy ul. Lwowskiej 226 w Nowym Sączu, komisje konkursowe:
w kategorii: szkoły podstawowe
1.Bartłomiej Urbański - Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
2.Małgorzata Filip - Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu
3.Beata Mac - PTH oddział w Nowym Sączu
4.Danuta Plata - Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

w kategorii: gimnazja:
1.Barbara Szafran - Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
2.Dorota Kulig - Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
3.Antoni Szczepanek - PTH oddział w Nowym Sączu

w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:
1. Bogusława Błażewicz - etnograf - Muzeum Okręgowe Nowym Sączu
2. Edyta Ross-Pazdyk - Kierownik Działu Sztuki - Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
3. Andrzej Pajur - Gimnazjum nr 2 Nowym Sączu

Przyznała nagrody:

w kategorii szkoła podstawowa:
Nagroda I
KAROLINA MAJKA - KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYM SĄCZU

Nagroda II - ALEKSANDRA PAWLIK, SZKOŁA PODSTAWOWA w RYTRZE

Nagroda III - MICHAŁ ZAKRZEWSKI, SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W NOWYM SĄCZU
Wyróżnienia
TOMASZ KOMAR - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W NOWYM SĄCZU
DOMINIK JANUR - SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20 w NOWYM SĄCZU
MAŁGORZATA RAMS - SZKOŁA PODSTAWOWA nr 20 w NOWYM SĄCZU
WOJCIECH ŻDŻARSKI - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W NOWYM SĄCZU
RAFAŁ GADZINA - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W NOWYM SĄCZU


w kategorii gimnazjum:

Nagroda I
JAKUB ZYGMUNT, AKADEMICKIE GIMNAZJUM IM. CHROBREGO W NOWYM SĄCZU

Nagroda II
ALEKSANDER BIELAK, I GIMNAZJUM i LICEUM im. J.DŁUGOSZA w NOWYM SĄCZU

Nagroda III
LESZEK SEKUŁA, GIMNAZJUM nr 5 im. Św. KINGI W NOWYM SĄCZU

Wyróżnienia
ALICJA ŁAGOSZ, GIMNAZJUM w TĘGOBORZU
JUSTYNA KULPA, I GIMNAZJUM i LICEUM im. J.Długosza w Nowym Sączu
KAROLINA KULPA, GIMNAZJUM nr 2 im. Ks. J. TWARDOWSKIEGO W NOWYM SĄCZU

w kategorii szkoła ponadgimnazjalna:
Nagroda I
PRZEMYSŁAW MĄKA, I LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCACE W NOWYM SĄCZU

Nagroda II
DOMINIKA KACZYŃSKA, I LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCACE W NOWYM SĄCZU

Nagroda III
NATALIA MACIAŚ, I LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCACE W NOWYM SĄCZU

Wyróżnienia :
MAGDALENA KMAK, II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w NOWYM SĄCZU
ŁUKASZ SERAFIN, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w NOWYM SĄCZU
DARIUSZ SZAROMA, II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w NOWYM SĄCZU

Komisja konkursowa składa wyrazy uznania wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym laureatom konkursu oraz ich opiekunom, a także wszystkim biorącym udział w realizacji konkursu.
Nowy Sącz, dnia 10 czerwca 2009 r.
Kalendarzyk

Kalendarzyk

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu