Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

Licznik


Młyny i tartaki wodne doliny Popradu


28 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału PTH w Nowym Sączu, podczas którego podsumowano prace poprzedniej kadencji z lat 2017-2022 i dokonano wyboru nowego Zarządu.

Zarząd Oddziału PTH w Nowym Sączu XXIV kadencji na lata 2022-2025 będzie działał w składzie:
- Leszek Zakrzewski – prezes Zarządu Oddziału PTH,
- Bogdan Potoniec – wiceprezes Zarządu Oddziału PTH,
- Maria Kruczek – sekretarz Zarządu Oddziału PTH,
- Grzegorz Olszewski – skarbnik Zarządu Oddziału PTH,
- Jarosław Jakubowski – Redaktor Naczelny „Rocznika Sądeckiego”, członek Zarządu Oddziału PTH,
- Paweł Terebka – przewodniczący Komisji Wojskowości Oddziału PTH, członek Zarządu Oddziału PTH,
- Beata Wierzbicka – członek Zarządu Oddziału PTH.

Komisja Rewizyjna Oddziału PTH w Nowym Sączu XXIV kadencji na lata 2022-2025 będzie działała w składzie:
- Bartłomiej Czech – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału PTH,
- Dariusz Batkowski – członek Komisji Rewizyjnej Oddziału PTH,
- Marek Batkowski – członek Komisji Rewizyjnej Oddziału PTH.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom wybranym do Zarządu i Komisji Rewizyjnej gratulujemy i życzymy owocnej... [więcej]

Autor wiadomości: AdminPTH      Data: 30.06.2022, 10:54

Autor wiadomości: AdminPTH      Data: 01.06.2022, 10:40Autor wiadomości: AdminPTH      Data: 11.05.2022, 20:43Autor wiadomości: AdminPTH      Data: 21.04.2022, 18:56
Nie zna śmierci Pan żywota
chociaż przeszedł przez jej wrota
Rozerwała grobu pęta
ręka święta. Alleluja!

Twój, Adamie, dług spłacony,
Okup ludzki dokończony.
Wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi
dziećmi twymi. Alleluja!

Próżno, straże, grób strzeżecie!
Już Go tutaj nie znajdziecie.
Wstał, przeniknął skalne mury
Bóg natury. Alleluja!

Teraz On na ludzkie plemię
i na miłą patrzy ziemię,
która drogo dziś przybrana
kosztem Pana. Alleluja!

Przez Twe święte Zmartwychwstanie
Z grzechów powstać daj nam, Panie.
Potem z Tobą królowanie.
Alleluja! Alleluja!

Zdrowych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego AD 2022

w imieniu Zarządu Oddziału PTH w Nowym Sączu

życzy

Leszek Zakrzewski

Autor wiadomości: AdminPTH      Data: 14.04.2022, 21:39 
<< 1 z 65 >>
Kalendarzyk

Kalendarzyk

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu