Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

LicznikRealizujemy zadanie publiczne: wydanie książki "Nowy Sącz i Sądecczyzna w czasie I wojny światowej." Zadaniem publicznym, które oddział PTH w Nowym Sączu realizuje jest wydanie książki w formie monografii po miejscach związanych z wydarzeniami I wojny światowej, w tym także działaniach Legionów Polskich na terenie Sądecczyzny – w zakresie aktualnych granic obecnego całego powiatu nowosądeckiego z podziałem na wszystkie gminy. Publikacja książki ma na celu upowszechnienie tradycji i walk o niepodległość i suwerenność RP, a tym samym kreując postawy obywatelskie, wspierające projekty edukacyjne, upowszechniające wiedzę oraz pobudzające zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym regionu. Wydanie publikacji przyczyni się do poszerzenia działalności na rzecz kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Publikacja przybliża również działalność Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego na terenie Sądecczyzny. W publikacji zostaną wykorzystane materiały archiwalne zebrane przez autorów podczas kwerend dokumentów, dotychczas nie publikowane, zatem tym bardziej cenne dla odbiorcy. Materiały pochodzą z Archiwum Narodowego w Krakowie i z oddziałów w Nowym Sączu i Spytkowicach oraz wielu innych archiwów, w tym parafialnych. Przy zbieraniu i pisaniu publikacji, autorzy korzystali również ze źródeł obcojęzycznych, wykonując tłumaczenia. „Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego” zgodnie z umową nr I/951/KD/1332/15 zawartą w dniu 19.05.2015 r. w Krakowie pomiędzy Województwem Małopolskim, z siedzibą w Krakowie, a naszym Oddziałem PTH z dotacji otrzymanej w konkursie pn. "Mecenat Małopolski".
Kalendarzyk

Kalendarzyk

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu