Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

Licznik


Wielka Wojna w Małopolsce - pamięć i tożsamość

projekt edukacyjny

100. rocznica wybuchu I wojny światowej


W dniu 7 grudnia 2013 r. w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej w Limanowej obradowało Forum Małopolskich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego. Tematem przewodnim spotkania było opracowanie i zatwierdzenie do realizacji kolejnego już wspólnego programu edukacyjnego pn. "Wielka Wojna w Małopolsce - pamięć i tożsamość". W Dworze Marsów pojawili się przedstawiciele pięciu oddziałów PTH tj. nowosądeckiego, tarnowskiego, nowotarskiego, myślenickiego oraz limanowskiego, który pełnił funkcję gospodarza spotkania.

W toku dyskusji ostatecznie zatwierdzono do realizacji wspomniany program wyznaczając sobie zdania o charakterze regionalnym (wspólne) oraz inicjatywy lokalne wspierane przez partnerów z terenu. Funkcję koordynatora powierzono Oddziałowi PTH w Limanowej. Tutaj też zostanie zorganizowana Międzynarodowa Konferencja Naukowa, podsumowująca cały projekt.

W ramach całorocznego programu planuje się organizację szeregu przedsięwzięć: sesje konferencje wykłady, konkursy, wystawy, rajdy, wycieczki, warsztaty metodyczne, publikacje naukowe i popularnonaukowe, turnieje i biegi rekreacyjno-historyczne, plenery, rekonstrukcje i pikniki historyczne itp. Zasięgiem program będzie obejmował niemal całą Małopolskę.

Podobnie jak przy projekcie związanym z Powstaniem Styczniowym, także przy realizacji projektu poświęconemu Wielkiej Wojnie, najważniejszymi partnerami lokalnymi będą instytucje Województwa Małopolskiego w tym m.in.: Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Nowym Sączu, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna ze swoimi filiami w Nowym Targu i Limanowej, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem. Ponadto, organizatorzy liczą na pomoc i wsparcie samorząd województwa małopolskiego, samorządy lokalne oraz instytucje, stowarzyszenia, kluby i wszystkich zainteresowanych tematyka pierwszej wojny oraz czynu legionowego.(ROCH)


Kalendarzyk

Kalendarzyk

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu