Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

Licznik

Młyny i tartaki wodne doliny Popradu


28 czerwca odbyło się Walne Zebranie Członków Oddziału PTH w Nowym Sączu, podczas którego podsumowano prace poprzedniej kadencji z lat 2017-2022 i dokonano wyboru nowego Zarządu.

Zarząd Oddziału PTH w Nowym Sączu XXIV kadencji na lata 2022-2025 będzie działał w składzie:
- Leszek Zakrzewski – prezes Zarządu Oddziału PTH,
- Bogdan Potoniec – wiceprezes Zarządu Oddziału PTH,
- Maria Kruczek – sekretarz Zarządu Oddziału PTH,
- Grzegorz Olszewski – skarbnik Zarządu Oddziału PTH,
- Jarosław Jakubowski – Redaktor Naczelny „Rocznika Sądeckiego”, członek Zarządu Oddziału PTH,
- Paweł Terebka – przewodniczący Komisji Wojskowości Oddziału PTH, członek Zarządu Oddziału PTH,
- Beata Wierzbicka – członek Zarządu Oddziału PTH.

Komisja Rewizyjna Oddziału PTH w Nowym Sączu XXIV kadencji na lata 2022-2025 będzie działała w składzie:
- Bartłomiej Czech – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału PTH,
- Dariusz Batkowski – członek Komisji Rewizyjnej Oddziału PTH,
- Marek Batkowski – członek Komisji Rewizyjnej Oddziału PTH.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom wybranym do Zarządu i Komisji Rewizyjnej gratulujemy i życzymy owocnej działalności na najbliższe lata.

Autor wiadomości: AdminPTH      Data: 30.06.2022, 10:54


Kalendarzyk

Kalendarzyk

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu