Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

Licznik

100 lecie Odzyskania Niepodległości

WOLNA POLSKA, WOLNY NOWY SĄCZ


99. rocznica bitwy pod Limanową

Na wzgórzu Jabłoniec odbyły się uroczystości związane z 99. rocznicą bitwy limanowskiej. Wartę pełnili członkowie Stowarzyszenia Jabłoniec 1914, harcerze oraz członkowie Związku Strzeleckiego "Strzelec". Wydarzenie uświetnił występ Chóru Chłopięcego Bazyliki Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej. Na cmentarzu wojennym pojawili się także goście z Węgier.

- Zagraniczna delegacja przyjechała do Limanowej, żeby zaplanować wspólne obchody setnej rocznicy bitwy pod Limanową, które przypadają w przyszłym roku – mówi Jan Ruchała z Polskiego Towarzystwa Historycznego Odział w Nowym Sączu.

W walkach, które toczyły się na przełomie listopada i grudnia 1914 r. na Limanowszczyźnie brało udział około 120 tys. żołnierzy rosyjskich oraz około 90 tys. żołnierzy austro-węgierskich.

- Zakończyły się one zwycięstwem wojsk austriackich i zatrzymaniem rosyjskiej ofensywy w kierunku Krakowa i Śląska. Co roku na cmentarzu wojennym na Jabłońcu, na którym pochowano 409 żołnierzy poległych w bitwie, odbywają się uroczystości upamiętniające to wydarzenie – dodaje Ruchała.

Bitwa pod Limanową, zwana również operacją łapanowsko-limanowską, związana jest z początkową fazą I wojny światowej, z walkami toczonymi na przełomie listopada i grudnia 1914 r. przez wojska austro-węgierskie (wzmocnione korpusem niemieckim) z wojskami rosyjskimi. W bojach tych brały również udział Legiony Józefa Piłsudskiego.

- Bitwa pod Limanową była pierwszym istotnym zwycięstwem wojsk austro-węgierskich przy nieznacznym wsparciu niemieckiej 47. dywizji piechoty. Nic dziwnego, że była wtedy wydarzeniem bardzo istotnym. W Budapeszcie jeden z placów otrzymał nazwę "Limanowa". Zwycięstwo przeniosło linię frontu około 60 km w kierunku wschodnim, przełamaną dopiero w maju 1915 r. Pamiątką tych walk jest około 100 cmentarzy żołnierskich, na których leży ponad 11 tys. wojskowych – zaznacza.

Najsłynniejszy z nich znajduje się na wzgórzu Jabłoniec. W Bitwie pod Limanową brały udział Legiony Józefa Piłsudskiego. Przebieg walk opisał sam komendant w książce "Moje pierwsze boje". Szczególnie zasłynął bój legionistów na przełęczy Chyszówki – stoi tam pamiątkowy obelisk i krzyż, a także pod Marcinkowicami i w rejonie Pisarzowej.

W przyszłym roku odbędzie się 100. rocznica bitwy limanowskiej.

- W Limanowej marszałek był dwukrotnie, tam też spędził ze swym sztabem noc z 7/8 grudnia 1914 r. Dom, w którym odpoczywał znajduje się na ulicy Matki Boskiej Bolesnej 35 i jest oznakowany pamiątkową tablicą. Po walkach pod Limanową Piłsudski przybył ze swoimi legionistami do Nowego Sączu. Przejechał przez most na Dunajcu, noszącym do dziś jego imię. Później udał się na sądecki rynek, gdzie przywitali go mieszkańcy miasta. Noc spędził w kamienicy burmistrza Władysława Barbackiego – opowiada Jan Ruchała.

Autor wiadomości: AdminPTH      Data: 12.12.2013, 21:19


Kalendarzyk

Kalendarzyk

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu