Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

Licznik

100 lecie Odzyskania Niepodległości

WOLNA POLSKA, WOLNY NOWY SĄCZ


Zmarł Stanisław Korusiewicz


Pogrzeb odbędzie się w środę 24.02.2021 r. o godz. 12.30 na cmentarzu komunalnym przy ul. Śniadeckich w Nowym Sączu.

Różaniec o godz. 12.00, kaplica na cmentarzu komunalnym przy ul. Śniadeckich w Nowym Sączu.


W dniu dzisiejszym (22.02.2021 r.) zmarł w wieku 77 lat nasz Kolega Śp. Stanisław Korusiewicz. Długoletni działacz i przewodnik PTTK (kurs przewodnicki PTTK w 1969 roku). Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Nowym Sączu od 2005 roku. Autor wielu cennych artykułów w "Almanachu Sądeckim", "Roczniku Sądeckim", piśmie parafialnym "Nasze Spotkania". Autor monumentalnego słownika biograficznego "Apel podhalański". Zasłużony archiwista archiwum parafialnego przy parafii św. Małgorzaty.
Inż. Stanisław Korusiewicz (1944-2021). Urodził się 18 czerwca 1944 r. w Linzu (Austria), gdzie Jego rodzice – Rozalia i Stanisław przebywali na robotach przymusowych. W 1964 roku ukończył Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji w Nowym Sączu w klasie o specjalności „Eksploatacja i Naprawa Taboru”. Inżynier chemik. W latach 1961 – 1979 pracował w ZNTK Nowy Sącz,... [więcej]

Autor wiadomości: AdminPTH      Data: 22.02.2021, 12:43Promocja wydawnictwa PTH

Promocja nowego wydawnictwa, przygotowanego przez Polskie Towarzystwo Historyczne w Nowym Sączu: Jazowsko, Pustków i inne pamiętniki Franciszka Wyszkowskiego. Publikacja sfinansowana ze środków Marszałka Małopolski, Pana Witolda Kozłowskiego, w ramach Mecenatu Małopolski. Zarząd PTH w Nowym Sączu składa podziękowanie Marszałkowi, Panu Witoldowi Kozłowskiemu, za działania ratujące dziedzictwo Małopolski.FACEBOOK

Jazowsko dwór

Franciszek Wyszkowski

List do Antoniny siostry Franciszka Wyszkowskiego

Autor wiadomości: AdminPTH      Data: 30.12.2020, 20:50Nie było miejsca dla Ciebie
w Betlejem w żadnej gospodzie,
i narodziłeś się, Jezu,
w stajni, w ubóstwie i chłodzie.

Nie było miejsca, choć szedłeś
jako Zbawiciel na Ziemię,
by wyrwać z czarta niewoli
nieszczęsne Adama plemię.

Nie było miejsca, choć chciałeś
ludzkość przytulić do łona,
i podać z krzyża grzesznikom
zbawcze, skrwawione ramiona.

Nie było miejsca choć szedłeś
ogień miłości zapalić,
i przez swą mękę najdroższą
świat od zagłady ocalić.

Gdy liszki mają swe jamy
i ptaszki swoje gniazdeczka,
dla Ciebie brakło gospody,
Musiałeś szukać żłóbeczka.

A dzisiaj czemu wśród ludzi
tyle łez, jęków, katuszy?
Bo nie ma miejsca dla Ciebie
w niejednej człowieczej duszy.


Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Anno Domini 2020,

życzenia radości i pokoju w tak dziwnych czasach,

odnalezienia prawdziwych wartości, które swoim przyjściem na świat

przyniósł i ukazał nam Jezus pod postacią bezbronnej Dzieciny,

przeżycia tego czasu w ciepłej, rodzinnej atmosferze,

błogosławieństwa od Narodzonego,

a w nadchodzącym Nowym Roku

wszelkiej pomyślności

składa

zarząd Oddziału PTH w Nowym Sączu


Autor wiadomości: AdminPTH      Data: 23.12.2020, 18:13Świadek Historii

Prof. Filip Musiał, dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, poinformował 21.12.2020 r., że wyróżnienia otrzymali tym razem dr Maria Żychowska, ppłk dr Janusz Kamocki "Mamut", ppłk Janusz Sermanowicz "Dyzma", Jacek Smagowicz, prof. Jerzy Giza i Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu.

Czytaj więcej


Link 2

Gratulujemy.

Autor wiadomości: AdminPTH      Data: 22.12.2020, 17:33Recenzja

Publikujemy naukową recenzję "Tajemnic sądeckiej bezpieki" autorstwa profesora Arkadiusza Stempina, sądeczanina, historyka, kierownika katedry Konrada Adenauera w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie.


Prof. dr hab. Arkadiusz Stempin Kraków, 13.12.2020
kierownik katedry Konrada Adenauera

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Al. Jana Pawła II 39a
31-864 Kraków


Recenzja publikacji:

Sylwester Adamczyk, Henryka Szewczyk, Tajemnice sądeckiej bezpieki, tom I, wydawnictwo W Sączu, Nowy Sącz 2020

Publikacja ma w przypadku regionu Nowego Sącza charakter pionierski.
Składa się z 10 rozdziałów - poprzedzonych wstępem – które z mroków niewiedzy wydobywają biografie i aktywność sądeckich konfidentów, którzy zgodzili się na współpracę ze służbą bezpieczeństwa w przedziale czasu, od epoki Gomułki lat 1960. do okresu działania podziemnej Solidarności lat 1980. wraz z przełomowym okresem polskiej transformacji ustrojowej 1989/90. Biogramy oddają szeroki przekrój społeczny tajnych współpracowników, ale reprezentują jeden i ten sam archetyp konfidenta. W większości przypadków w sposób wyczerpujący zostały wyjaśnione motywy... [więcej]

Autor wiadomości: AdminPTH      Data: 16.12.2020, 18:39 
<< 1 z 61 >>
Kalendarzyk

Kalendarzyk

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu