Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

Licznik

Młyny i tartaki wodne doliny Popradu


Prezentacja katalogu wystawy "Utracone, ocalone"
Od 29 września do 31 października 2023 r. w Domu Gotyckim można było oglądać wystawę "Utracone, ocalone" poświęconą historii powstania i rozpadu zbiorów Muzeum Ziemi Sądeckiej oraz powojennym losom Muzeum w Nowym Sączu. Jej zasadniczą częścią były artefakty, które do muzealnych kolekcji trafiły przed wojną i szczęśliwie ją przetrwały. W styczniu 1945 r. wysadzono skład amunicji w nowosądeckim zamku, gdzie siedzibę miało muzeum. Budowla uległa niemal całkowitemu zniszczeniu, przepadły też muzealne kolekcje.


Więcej informacji

Autor wiadomości: AdminPTH      Data: 27.11.2023, 18:48Autor wiadomości: AdminPTH      Data: 31.10.2023, 21:09Autor wiadomości: AdminPTH      Data: 02.10.2023, 19:56Wystwa


Wystawa „Utracone, ocalone”
Utracone, ocalone; to wystawa realizowana w 85. rocznicę otwarcia siedziby Muzeum Ziemi Sądeckiej w sądeckim zamku. Pokażemy na niej przedmioty, które szczęśliwie
przetrwały niemiecką okupację i stały się zalążkiem nowych zbiorów reaktywowanej po wojnie placówki. Zapoznamy także Państwa z wynikami kwerend prowadzonych przez naszych pracowników w polskich archiwach, których celem było zarysowanie strat wojennych w zbiorach nowosądeckiego muzeum.

„W piątek d. 12 sierpnia nastąpi na zamku pojagiellońskim w Nowym Sączu otwarcie Muzeum Ziemi Sądeckiej skupiającego zbiory wszelkich dziedzin życia tego regionu. Muzeum
obejmuje dział etnograficzny, historyczny, sztuki kościelnej i plastyki współczesnej. Dział historyczny obejmuje sztukę obrazującą walki Legionów na Podhalu, pod Marcinkowicami.
Dział sztuki kościelnej, bodajże najbogatszy, obejmuje około 800 eksponatów. Obrazy o treści religijnej z XV, XVI i XVII wieku zajmują dwie duże komnaty. Przeważają tu dzieła
artystów ludowych, wskazujące niepoślednią technikę malarską i dające wdzięczne pole dla etnografów. […]. Ciekawy jest dział rzeźby ludowej i szat liturgicznych, składający się z... [więcej]

Autor wiadomości: AdminPTH      Data: 18.09.2023, 19:42Autor wiadomości: AdminPTH      Data: 06.09.2023, 18:52 
<< 1 z 69 >>
Kalendarzyk

Kalendarzyk

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu