Statystyki

Licznik odwiedzin strony

stat4u


licznik

Licznik

Młyny i tartaki wodne doliny Popradu


Autor wiadomości: AdminPTH      Data: 02.05.2023, 19:15Autor wiadomości: AdminPTH      Data: 11.04.2023, 19:42

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
by świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem.

Tyś pokruszył śmierci wrota;
starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota,
otworzyłeś wiernym sobie.

Po prawicy siedzisz Boga,
w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

Prosim, słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni
Drogiej swojej Krwi strugami.

Ze Świętymi w blaskach mocy,
wiecznej chwały zlej nam zdroje:
Zbaw o Panie, lud sierocy,
Błogosław dziedzictwo swoje.

Zdrowych i błogosławionych
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego AD 2023

w imieniu Zarządu Oddziału PTH w Nowym Sączu

życzy

Leszek Zakrzewski

Autor wiadomości: AdminPTH      Data: 06.04.2023, 21:17

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu jest partnerem projektu, na który Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu uzyskało dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Badanie polskich strat wojennych.
Projekt pn. "Historia powstania i rozpadu zbiorów Muzeum Ziemi Sądeckiej oraz powojenne losy Muzeum w Nowym Sączu" będzie realizowany od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r.
Zadanie zakłada przygotowanie wystawy czasowej wraz z katalogiem, która przybliży historię powstania Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Jego losy wojenne i powojenne oraz gromadzone zbiory. Wystawa zaprezentuje zakres poniesionych strat wojennych przez instytucję. W Domu Gotyckim (filii Muzeum) zaprezentujemy najstarsze i najcenniejsze eksponaty, stanowiące podstawę dla kontynuacji kolekcji.
W katalogu znajdą się merytoryczne opracowania zagadnień prezentowanych na wystawie wraz z notami katalogowymi obiektów oraz fotografie archiwalne i współczesne.
Wystawa będzie udostępniona w Domu Gotyckim od 29 września 2023 r.
Promocja katalogu odbędzie się 30 listopada 2023 r.
Autor wiadomości: AdminPTH      Data: 04.04.2023, 19:52Autor wiadomości: AdminPTH      Data: 06.03.2023, 12:11 
<< 1 z 68 >>
Kalendarzyk

Kalendarzyk

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu